Online-гід - актуальна інформація про промислові коноплі від фахівців

Експерт з консалтингового супроводу
Олег Примаков
(067) 7210146

texnikohemp@gmail.com

Промислові коноплі ...

Термін “промислові коноплі” означає рослини роду Cannabis sativa L з вмістом тетрагідроканабінолу у листках і суцвіттях не більше встановлених законодавством норм (зараз в Україні це не більше 0,08%). 

Законодавча база культивування промислових конопель

З чого розпочати конопляний бізнес

1. Найголовніше – визначитися з сегментом конопляного бізнесу, в якому планується діяльність:
– вирощування (на насіння або /та тресту);
– переробка одержаного врожаю (насіння, виділення волокна);
– логістика та реалізація вирощеного іншими врожаю;
– сегментне виробництво – будівельна, енергетична, харчова, целюлозна, текстильна та інші галузі.
2. Для успішного вирощування промислових конопель необхідно узгодити всі юридичні питання – від ліцензії і дозволів до оренди землі та наявності спеціалістів за обраним напрямом виробництва.
3. Обрати сорт промислових конопель в залежності від обраного напряму ведення бізнесу.
4. За відсутності спеціалістів пройти навчання та одержати відповідні сертифікати.
5. Узгодити питання технічного забезпечення обраного виробництва — наявність необхідної сільгосптехніки, сушильного господарства та складських приміщень.

Що потрібно для отримання ліцензії

Постановою КМУ № 282 визначено перелік і форми документів, необхідні для отримання ліцензії.

Подати заяву до органу ліцензування (Дежлікслужба України) (див. додаток 1 до ПКМУ № 282)

До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:
1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи.
2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, задіяних до процесу культивування промислових конопель, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за формою, встановленою МОЗ);
3) копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування промислових конопель;
4) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України ( див. додаток 3 до ПКМУ № 282).
5) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);
6) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2 до ПКМУ № 282), у двох примірниках.

Сорти промислових конопель,
придатні до використання в Україні

Згідно з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності культивування промислових конопель дозволяється лише з використанням кондиційного і репродуктивного насіння (насіннєвого матеріалу) сортів, внесених до Реєстру сортів рослин України, не нижче другої репродукції, придбаних у суб’єктів насінництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Вирощування промислових конопель допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка.

Інститут луб’яних культур НААН пропонує сорти промислових конопель власної селекції:

Основні переваги сортів промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур НААН:
– стабільність і вирівняність за ознаками безнаркотичності (вмістом тетрагідроканабінолу) та однодомності;
– висока продуктивність та адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов вирощування;
— ефективне поєднання універсальності з різновекторною спеціалізацією за напрямами господарського використання (урожайністю насіння, волокна і біомаси та вмістом олії й лікарських фітоканабіноїдів тощо);
– стійкість до шкідників і хвороб;
– стійкість до несприятливих чинників зовнішнього середовищ;
– високий ступінь придатності до механізованого збирання.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур