IH_term

До питання термінології у коноплярстві

За останні роки, завдяки науково-технічному прогресу, у різних сферах виробництва широко впроваджуються як сорти конопель, що не здатні до наркотичного збудження, так і вироблена з них сировина. Інтенсифікація виробничих відносин у коноплярстві обумовила розвиток і постійне удосконалення термінологічної системи галузі.

Зараз у вітчизняному законодавчо-правовому просторі галузі коноплярства спостерігається певна термінологічна невизначеність щодо форми конопель не здатної до наркотичного збудження — посівні, технічні та промислові. Проаналізуємо їх застосування.

Термінологія “посівні коноплі” більше застосовується при біологічній систематиці для позначення культурних рослин конопель, призначених для культивування (Мигаль М.Д., Міщенко С.В. Систематика, ботанічна характеристика і статевий поліморфізм конопель. Коноплярство: наукові здобутки і перспективи: Суми: ФОП Щербина І.В. 2018. С. 14-16). Однак при цьому не обговорюється гранично допустимий вміст ТГК у рослинах. При систематиці крім “посівних (культурних)” виділяють “індійські” та “рудеральні коноплі”. У виробничій практиці інколи термін “посівні” трактується як коноплі буд-якого виду, що висіяні у ґрунт, або коноплі, що культивуються.

За різних класифікацій виробничої сільськогосподарської діяльності коноплі відносять до технічних культур підкласу — прядивні (Городній М.Г. Технічні культури. Українська сільськогосподарська енциклопедія. К. 1971. Том 3. С.324-325). Використання терміну “технічні коноплі”створює певну термінологічну тавтологію, оскільки за класифікацією коноплі належать до технічних культур, а у цьому випадку його ще раз підсилюють родовою ознакою “технічні”. У підсумку визначення має вигляд: “Технічні коноплі — це технічна культура …….”. З точки зору споживача даний термін також вносить певні непорозуміння. Оскільки у різних виробництвах дуже поширене вживання вислову “для технічного використання”, тобто виробництво продукції не харчового і не кормового призначення, а тим паче медичного. Загальновідомо, що з конопель виробляється широкий спектр продукції, у тому числі й продуктів харчування. У країнах ЄС продукти з насіння конопель взагалі позиціюються як “супер їжа”. Виходить нонсенс — високоякісні продукти виробляються із сировини технічного призначення.

 У міжнародній практиці безнаркотичну форму конопель (з гранично допустимим вмістом тетрагідроканабінолу) позначають терміном “промислові”. Саме термін “промислові коноплі”, на нашу думку, є найбільш доцільним терміном для означення безнаркотичних конопель (з мінімальним вмістом ТГК). Крім того даний термін опосередковано вжито у Єдиній конвенції (використання конопель для промислових цілей) і широко використовується в міжнародній практиці.

Підсумовуючи викладене, пропонуємо у галузі коноплярства застосовувати термін “промислові коноплі”, який означає рослини роду Cannabis sativa L з вмістом тетрагідроканабінолу у листках і суцвіттях не більше встановлених законодавством норм (зараз в Україні це не більше 0,08%).

Юрій Мохер, заступник директора з наукової роботи

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур