НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНОПЛЯРСТВА У ХХІ СТОЛІТТІ

АВТОРИ:

Головій Олександр, Дудукова Світлана, Жуплатова Людмила, Кириченко Ганна, Коропченко Сергій, Лайко Ганна, Лайко Ірина, Лук’яненко Петро, Міщенко Сергій, Мохер Юрій, Петраченко Дмитро, Примаков Олег, Сова Наталія

Наукове забезпечення розвитку коноплярства у ХХІ столітті : колективна монографія / за ред. С.В. Міщенка, Ю.В. Мохера. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2024. – 210 с.

Надруковано: 5 липня 2024 р.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОНОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ: КОН’ЮНКТУРА РИНКУ, НАПРЯМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Олег Примаков

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У КОНОПЛЯРСТВІ ТА ЇХ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: НАПРЯМИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
Сергій Міщенко, Ірина Лайко

РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ КОНОПЕЛЬ
Ганна Кириченко, Ірина Лайко, Сергій Міщенко

ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ЗМІНИ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА БЕЗЗМІННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КОНОПЕЛЬ (до 90 річчя досліду)
Ганна Лайко

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ДОВГОГО І ОДНОТИПНОГО ВОЛОКНА КОНОПЕЛЬ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
Петро Лук’яненко

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ, АГРОТЕХНІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОЛОКНА КОНОПЕЛЬ
Людмила Жуплатова, Юрій Мохер

ОЛІЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ: ВЛАСТИВОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИРОБНИЦТВО
Дмитро Петраченко, Сергій Коропченко, Наталія Сова

ЕКОНОМІКА КОНОПЛЕВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Олег Примаков, Сергій Коропченко

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ НАРИС СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР НААН У ГАЛУЗІ КОНОПЛЯРСТВА
Олександр Головій, Юрій Мохер, Світлана Дудукова

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур