Луб’яні та технічні культури : [зб. наук. праць]. — Вип. 3(8). — Суми : Видавничий будинок «Еллада», 2014. – 155 с.


ЗМІСТ

Відомості про статтю

Стор.

Гілязетдінов Р.Н., Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В., Моргун О.В. Наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства

3


СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА


14

Лайко І.М., Мигаль М.Д., Вировець В.Г., Кириченко Г.І. Роль структурних елементів суцвіття в насіннєвій продуктивності сорту Глесія

14

Мигаль М.Д., Кмець І.Л., Лайко І.М. До методики визначення вмісту канабіноїдів у рослинах конопель

19

Вировець В.Г., Лайко І.М., Кириченко Г.І. Зростання вмісту волокна як класичний приклад селекції конопель

27

Кириченко Г.І., Вировець В.Г., Лайко І.М. Національно генетичний банк посівних конопель як джерело створення нового вихідного матеріалу

39

Міщенко С.В. Зміна морфологічних ознак конопель під впливом самозапилення

48

Мигаль М. Д., Кмець І. Л. Взаємозв’язок між вмістом канабіноїдів і морфологічними ознаками залозистих волосків конопель

55

Кривошеєва Л.М. Результати селекції льону-довгунця

64

Чучвага В.І., Йотка О.Ю. Особливості та пріоритети в селекції льону-довгунця на стійкість до фузаріозу

71

Ткач О.В. Ботанічні та біологічні особливості цикорію коренеплідного

77


ЗЕМЛЕРОБСТВО


82

Бірюкова Т.С., Чучвага В.І. Дослідження прояву розвитку фузаріозу та антракнозу перспективних сортів в умовах північно-східного Полісся України

82

Дуць І.З., Сичук Л.В. Залежність урожайності льону-довгунця сорту Гладіатор від системи удобрення та застосування мікробних препаратів

88

Семеній О.Г. Вплив альтернативної системи удобрення на урожай і якість волокна та насіння льону-довгунця

96

Шеремет Ю.В., Дідора В.Г., Шваб С.Б. Сортові особливості технології вирощування льону олійного в умовах Полісся України.

102

Бодян Р.С. Вплив ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування на урожайність сортів льону-довгунця

107

Рудик Р.І., Ковальов В.Б., Семеній О.Г., Данкевич Є.М. Адаптивність селекційних номерів льону-довгунця та нового сорту Журавка до погодних умов і елементів сортової агротехніки

111

Шувар А.М., Дорота Г.М., Войтович Р.М. Продуктивність льону-довгунцю залежно від протруйників насіння в умовах Лісостепу Західного

117

Коваленко О.О., Коваленко О.А. Застосування регуляторів та стимуляторів росту рослин при розмноженні оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Полісся України

122

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА, СТАНДАРТИЗАЦІЯ


127

Лук’яненко П.В., Рябченко О.П., Коропченко С.П., Петраченко Д.О. Дослідження роботи зламуючо-згрібального агрегату на весняному збирання трести конопель

127

Камінська О.М. Вплив хімічних препаратів на біологічний спосіб приготування трести

133

Примаков О.А., Маринченко І.О. Паливо з технічних конопель: переваги та особливості виробництва

139

Клевцов К.М., Горбовий А.Ю. Удосконалення процесів декортикації луб'яної сировини

144