Лубяні та технічні культури: зб. наук. праць. Вип.1 (6). Суми: "ТД "Папірус", 2011. 170 с.


Відомості про статтю

Стор

Кабанець В.М., Гілязетдінов Р.Н., Жуплатова Л.М. Науково-технічна програма НААН україни “Лубяні культури”: основні результати 2009 року

3

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА, НАСІННИЦТВО

13

Ситник В.П. Покращення статевого складу стеблостою сортів однодомних конопель у процесі насінництва

13

Чучвага В.І., Бурик О.Ю. Вивчення сортової реакції льону-довгунця до фузаріозу з метою селекції на імунітет

18

Мигаль М.Д., Кабанець В.М., Конопля К.В. Вплив внутрішніх факторів рослин конопель на насіннєву продуктивність

21

Міщенко С.В. Зміна статевої структури популяції та особливостей цвітіння однодомних конопель у процесі репродукування

40

Кривошеєва Л.М. Вивчення колекційних зразків льону-довгунця за господарськоцінними  ознаками

50

Мигаль М.Д., Шульга І.Л. Відмінності сортів конопель за вмістом канабіноїдів

55

Чучвага В.І., Бурик О.Ю. Толерантність сортів льону-довгунця до фузаріозу в умовах північно-східного Полісся України

65

Логінов М.І., Кабанець В.М., Литвиненко А.В. Адаптивна здатність сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження за урожайністю волокна в залежності від удобреності ґрунту в зоні північно-східного Полісся України

70

Вировець В.Г., Лайко І.М., Щербань І.І., Кириченко А.І. Можливості селекції з нейтралізації наркотичних властивостей посівних конопель

78

Кириченко Г.І., Вировець В.Г., Лайко І.М. Результативність використання вихідного матеріалу колекційних зразків конопель

89

ЗЕМЛЕРОБСТВО

95

Лоборчук С.К., Дуць І.З., Корнелюк Г.Я., Орищук О.С. Ефективність позакореневих підживлень льону-довгунця  комплексним водорозчинним добривом «Акварін 4»

95

Шувар А.М. Роль фізичних факторів обробки насіння льону у реалізації генетичного потенціалу сорту

100

Коваленко О.А. Економічна та біоенергетична ефективність вирощування конопель в степовій зоні залежно від прийомів агротехніки

103

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА, СТАНДАРТИЗАЦІЯ

111

Макаєв В.І. Механізація виробничих процесів у льонарстві

111

Горшков А.П., Вовк Б.І., Волошко І.В. Теоретичний аналіз причин втрати насіння конопель під час роботи робочих органів коноплезбиральних машин

118

Лукяненко П.В., Рябченко О.П. Визначення впливу основних факторів на тривалість сушіння та показники якості  насіння конопель, зібраного зернозбиральним комбайном

125

Примаков О.А., Макаєв В.І. Дослідження процесу проминання трести конопель як елемента нової технології збирання

130

Горшков А.П., Лук'яненко П.В. Розрахунок сили відриву насіння від суцвіття робочими органами стеблової коноплемолотарки   мс-1 та аналіз її експериментальних досліджень

136

Коропченко С.П. Насіння льону цінний екологічний продукт

140

Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Головій О.В., Овсянко І.В., Дудукова С.В. Аналіз нормативної бази у сфері визначення вологості лубоволокнистої сировини

144

Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н. Дослідження стійкості до зламу стебел конопель

150

АННОТАЦИИ

155

SUMMARY

161