КМР_0

Засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД НААН № 19 «Луб’яні культури»

Засідання координаційно-методичної ради з виконання
ПНД НААН № 19 «Луб’яні культури» проведено онлайн у форматі Zoom-конференції.

Розглянувши звіти виконавців ПНД НААН № 19 “Луб’яні культури” про результати виконання завдань програми у 2023 році, координаційно-методична рада постановила:
1. Проміжні звіти щодо виконання у 2023 році завдань ПНД НААН 19“Луб’яні культури” схвалити.
2. Відмітити, що виконавці ПНД НААН 19 “Луб’яні культури” дотримуються тематичних планів та робочих програм при проведенні НД та ДКР. Дослідження виконуються на належному науково-методичному рівні за затвердженими в установленому порядку методиками.
3. Виконавцям програми підготувати остаточні звіти щодо результатів виконання завдань прикладних і короткотермінових досліджень програми, що були розраховані на 2021 – 2023 рр. і завершені у 2023 році та представити їх на реєстрацію до УкрІНТЕІ і головній установі з виконання ПНД НААН 19 “Луб’яні культури”.
4. Головній науковій установі внести відповідні зміни до ПНД НААН «Луб’яні культури» стосовно тематики наукових досліджень на 2024 – 2025 рр.
5. Головній науковій установі звернути увагу на недопущення дублювання тематики, підвищення ефективності і результативності наукових досліджень, посилення вимог до якості їхнього виконання.
6. Виконавцям програми своєчасно надавати головній установі на її вимогу планову, звітну документацію та інші матеріали, підготовлені належним чином.

Скориговано ПНД 19 «Луб’яні культури» на 2024 рік.
На 2024– 2025 рр. включено 11 нових завдань, що виконуватимуть ІЛК НААН (8 прикладних і 1 пошукове завдання),. ІСГКР НААН (1 прикладне завдання) та ІСГПС НААН (1 прикладне завдання), а саме:
— 19.00.01.08.П Удосконалення селекційних прийомів підвищення біоенергетичного потенціалу ненаркотичних конопель;
— 19.00.01.09.П Поліпшення селекційного матеріалу льону-довгунця за стійкістю до біо- та абіотичних чинників в умовах північно-східного Полісся України;
— 19.00.01.10.П Проведення випробування сортів льону озимого в умовах північно-східного Полісся України;
— 19.00.02.12.П Встановлення закономірностей впливу антиоксидантів на формування продуктивного потенціалу промислових конопель в умовах змін клімату й обґрунтування елементів сортової технології вирощування, спрямованих на подолання абіотичних стресів;
— 19.00.02.13.П Встановлення реакції сортів промислових конопель середньоєвропейського типу на різні системи удобрення та агрокліматичні умови при беззмінному вирощуванні;
— 19.00.02.14.П Дослідження виробництва волокна луб’яних культур спрощеною ланкою обладнання;
— 19.00.02.15.П Удосконалення елементів технології переробки насіння промислових конопель для потреб екологічно орієнтованого підприємництва в аграрному секторі;
— 19.00.02.16.П Науково-організаційні заходи впровадження в агропромислове виробництво інструментарію урегулювання товарообігу конопляної трести;
— 19.00.02.17.П Обґрунтування конкурентоспроможності інновацій в галузі льонарства й коноплярства та маркетингову концепцію їх просування на вітчизняному і світовому ринках;
— 19.00.02.18.П Удосконалення елементів технології вирощування сортів льону-довгунцю в умовах Карпатського регіону;
— 19.00.02.19.П Обґрунтування захисту конопель посівних від шкідників генеративних органів у Лівобережному Лісостепу України.

Затверджено координаційно-методичну раду з виконання ПНД 19 “Луб’яні культури” у кількості 17 осіб:
• Ткаченко Сергій /голова ради/ — директор Інституту луб’яних культур НААН (ІЛК НААН), к. е. н.
• Мохер Юрій /заступник голови ради/ — заступник директора з наукової роботи ІЛК НААН, к. т. н.
• Жуплатова Людмила /секретар ради/ — учений секретар ІЛК НААН, к. т. н., с. н. с.
• Дорота Ганна — наукова cniвpo6iтниця відділу технологій у рослинництві Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, к. с. – г. н.
• Кабанець Віталій — завідувач відділу селекції та насінництва, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, к. с. – г. н.
• Кириченко Ганна — старша наукова співробітниця відділу селекції та насінництва конопель ІЛК НААН, к. с. – г. н.
• Коропченко Сергій — завідувач відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН, к. т. н., с. н. с.
• Кривошеєва Лариса — завідувачка відділу селекції та насінництва льону ІЛК НААН, к. с. – г. н.
• Лайко Ірина — завідувачка відділу селекції та насінництва конопель ІЛК НААН, д. с. – г. н., с. н. с.
• Литвиненко Анатолій /за згодою/ — директор ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», к. с.-г. н.
• Лук’яненко Петро — старший науковий співробітник відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН, к. т. н., с. н. с.
• Міщенко Сергій — головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель ІЛК НААН, д. с. – г. н., с. н. с.
• Моргун Олеся — начальниця відділу рослинництва Відділення рослинництва апарату Президії Національної академії аграрних наук України, к. с. – г. н.
• Примаков Олег — викладач професійно-педагогічного фахового коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, к. т. н., с. н. с.
• Стаценко Олександр /за згодою/— директор ТОВ «ХЕМПТЕХНО»
• Чучвага Василь — провідний науковий співробітник відділу селекції та насінництва льону ІЛК НААН, к. б. н., с. н. с.
• Шейченко Віктор — старший науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ІЛК НААН, д. т. н., с. н. с.

Заслухано наукову доповідь директора Інституту луб’яних культур НААН Сергія Ткаченка на тему: «Луб’яні культури в країнах Балтики»

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур