Тітул_Конф23

Анонс. Науково-практична конференція

Шановні науковці,
запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ
22-23 березня 2023 року
м. Глухів
Конференцію присвячено 50-річчю започаткування напряму наукових досліджень зі створення ненаркотичних конопель

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Інновації у селекції та насінництві
2. Генетичні ресурси рослин та біорізноманіття
3. Екологічно безпечні технології вирощування
4. Енергоефективні технології збирання і перероблення
5. Екологізація економіки: інструментарій та технології

Форма проведення: заочна.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.
За підсумками конференції укладатиметься електронний збірник матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті інституту та надіслано учасникам конференції на електронну пошту разом з сертифікатом.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗПЛАТНА!

Заявку і матеріали, оформлені згідно із зазначеними нижче вимогами, необхідно надіслати на електронну пошту: ibc_1931@ukr.net

Умови участі у конференції
1. Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2023 року надіслати заявку та тези, оформлені згідно з вимогами, на електронну адресу ibc_1931@ukr.net
2. У назвах електронних файлів тез та заявки вказується прізвище першого автора та номер тематики: Тарасенко_тези_1, Тарасенко_заявка_1.
3. На кожного співавтора необхідно окремо заповнити заявку та надати їх в одному електронному файлі за прізвищем першого автора. Оформлення заявки учасника конференції є обов’язковим!
4. До друку будуть допущені тези, що раніше не публікувались. Автори несуть відповідальність за зміст матеріалів, дотримання норм авторського права, достовірність наведених експериментальних даних, посилань на літературні й інші джерела, імена та назви.
Координатори конференції:
Мохер Юрій – 0663223417
Дудукова Світлана – 0975427142

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ТКАЧЕНКО Сергій – к. е. н., директор ІЛК НААН (голова оргкомітету)
ЛАЙКО Ірина – д. с.-г. н., с. н. с., завідувачка відділу селекції і насінництва конопель ІЛК НААН (заступниця голови оркомітету)
МОХЕР Юрій – к. т. н., заступник директора з наукової роботи ІЛК НААН (голова програмного комітету)
ГОРШКОВА Лідія – д. с.-г. н., проф., п. н. с. відділу селекції і насінництва конопель ІЛК НААН
ДУДУКОВА Світлана – завідувачка сектору стандартизації продукції льону і конопель відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН
ЖУПЛАТОВА Людмила – к. т. н., с. н. с., учена секретарка ІЛК НААН
КОРОПЧЕНКО Сергій – к. т. н., с. н. с., завідувач відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН
КРИВОШЕЄВА Лариса – к. с.-г. н., завідувачка відділу селекції і насінництва льону ІЛК НААН
МІЩЕНКО Сергій – д. с.-г. н., с. н. с., головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель ІЛК НААН
ПРИМАКОВ Олег – к. т. н., с. н. с., завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ІЛК НААН

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур