Law_IH0

Анонс. Круглий стіл

Після підтвердження участі на Вашу електронну адресу буде надіслано Ідентифікатор  та код доступу до Zoom-конференції

Даний проєкт Закону України розроблено Міністерством охорони здоров’я. В ньому, як і у багатьох попередніх проєктах законів щодо регулювання обігу конопель, вносяться лише положення для медичного використання даної культури, які мають неоднозначне трактування і деякі невизначеності, тому можуть створити певні перешкоди для розвитку галузі промислового коноплярства. Зокрема введення поняття канабіс, взяте з Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями), підводить всі рослини конопель не залежно від вмісту тетрагідроканабінолу до наркотичної сировини. З усіма наслідками — охорона посівів, вимоги до приміщень зберігання та переробки, знищення відходів переробки, отримання квот тощо. Однак у статті 28 п.2 даної Єдиної Конвенції чітко прописано, що дана Конвенція не поширюється на рослини конопель, які культивуються виключно для промислових цілей (волокно, насіння). В реаліях ця норма не діє. В законопроєкті достатньо вільно використовується термінологія “промислові цілі”, інколи відмінна від Єдиної конвенції. Зокрема до статті 15 пропонується внести норму: “Юридичні особи ‒ які отримали ліцензію на здійснення діяльності з культивування та (або) використання сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, наукової та науково-технічної діяльності зобов’язані: укласти договір із випробувальною лабораторією із здійснення контролю якості лікарських засобів…..”. Фактично відбувається посилення вимог до культивування промислових конопель з укладанням непотрібного договору та додаткових витрат для підприємств малого та середнього бізнесу.
Також багато запитань виникає щодо вживання терміну сорт рослин. Згідно з Законом України “Про охорону прав на сорти рослин” він означає окрему групу рослин ……. На практиці у виробничому процесі використовуються певні необхідні за технологічним ланцюгом частини рослин конопель, а вся рослина або їх сукупність. Наприклад, що означає і як трактувати наступну норму законопроєкту “Перевезення сортів роду коноплі (Cannabis) для використання в медичній практиці або в науковій та науково-технічній діяльності може здійснюватися ….”?
В обговорюваному законопроєкті вжиті ряд термінів які не мають кількісної ознаки, що створює умови до корупційних дій. Наприклад, мала кількість наркотичних речовин, низький та високий вміст тетрагідроканабінолу.

Так дійсно, даний законопроєкт з одного боку відкриває доступ населення до необхідних препаратів на основі конопляної сировини, однак, з іншого ставить під загрозу існування галузі промислового коноплярства.
Коноплярі не залишайтесь осторонь гострих проблем галузі, активно долучайтесь до діалогу та конструктивної роботи. Давайте разом сформуємо пропозиції до законодавства у сфері культивування промислових конопель.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур