harvest_hemp_1

ВЕСНЯНЕ ЗБИРАННЯ КОНОПЛЯНОЇ ТРЕСТИ

На сьогодні промислові коноплі в Україні вирощують для одержання насіння та волокна. Якщо зі збиранням насіннєвої складової урожаю особливих труднощів не виникає — для цього успішно використовуються зернозбиральні комбайни, то до збирання стебел є ряд питань, що обумовлені специфікою промислових конопель як волокнистої культури.

Найбільш оптимально стебла збирати за весняною технологією, коли за зиму солома перетворилась на тресту і з мінімальними зусиллями обробляється робочими органами сільськогосподарських машин. Збирання розпочинають, коли вологість стебел становитиме16-18%. Спочатку стебла зламуються і хаотично укладаються у валок, висота якого інколи може доходити до 1 м. Для зменшення висоти валка, надання еластичності сировині та забезпечення ефективного формування рулонів, застосовується операція прикочування сировини, що дозволяє не тільки зменшити висоту валка, а й частково збагатити конопляну сировину за рахунок руйнування деревної частини стебел. Після цього проводяться операції формування рулонів та вантажно-розвантажувальні роботи.

Запропонована технологія характеризується високим ступенем механізації всіх процесів, можливістю використання меншої кількості операцій і меншою залежністю від погодних умов, та можливістю отримання трести високої якості.

Дана технологія забезпечує, в першу, чергу ефективне збирання сировини з хаотичним розташуванням стебел у масі для виробництва тільки однотипного волокна.

Комплекс машин для збирання промислових конопель може включати як вітчизняні, так і зарубіжні сільськогосподарські машини та агрегати.

З досвіду роботи можна відзначити наступні особливості весняної технології збирання:

зайнятість площ не дозволяє провести зяблеву підготовку ґрунту під наступну культуру сівозміни;

– перенесення збирання трести на весняний період створює напруженість у виконанні ранньовесняного обробітку ґрунту та посіву ярих культур в оптимальні агростроки.

С.П.Коропченко, к.т.н., завідувач відділу інженерно-технічних досліджень

Спираючись на унікальний багаторічний досвід збирання конопель, співробітники Інституту пропонують свою допомогу сільськогосподарським підприємствам як в освоєнні технології збирання, так і адаптації існуючих в господарстві технічних засобів для збирання, або підборі необхідного комплексу машин.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур