Loginov0

АВТОР ПЕРШИХ ГЛУХІВСЬКИХ СОРТІВ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ (до 80-річчя Михайла Івановича Логінова, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника)

14 листопада 2019 року доктор сільськогосподарських наук, відомий вчений-селекціонер у галузі льонарства Михайло Іванович Логінов відзначає 80-ти річний ювілей.

До цієї знаменної дати Михайло Іванович підійшов з великим творчим доробком вченого, за плечима якого понад 50 років плідної наукової та виробничої діяльності, наполегливих творчих пошуків і копіткої повсякденної праці. Він не шукав у житті легкої долі, назавжди поєднавши його з сільським господарством та науковою діяльністю в Інституті луб’яних культур.

Михайло Іванович Логінов народився в с. Бураші Кільмезського району Кіровської області Російської Федерації у сім’ї колгоспників.

У 1946 році Михайло Іванович вступив до Бурашівської семирічної школи, а після її закінчення продовжив навчання у Дамаскінській середній школі. Після отримання середньої освіти працював на будівництві доменної печі у Дніпропетровську.

У 1959 році вирішив продовжити навчання і вступив до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, який у 1964 році успішно закінчив та отримав диплом вченого агронома.

Трудову діяльність Михайло Іванович розпочав на посаді агронома, а потім головного агронома у колгоспах Солонянського району Дніпропетровської області. Увесь цей час талановитого юнака не покидає бажання займатися науковою роботою.

У 1967 році Михайло Іванович вступив до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур (тепер Інститут луб’яних культур НААН). Темою його аспірантської роботи стало «Вивчення взаємозв’язку між основними ознаками рослин конопель у селекційних цілях», а науковим керівником був призначений доктор сільськогосподарських наук, професор Сенченко Григорій Іванович.

У 1972 році Михайло Іванович успішно захищає дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Після закінчення аспірантури він призначається завідувачем відділу науково-технічної інформації Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур.

У 1974 році доля готує Михайлу Івановичу складний іспит – його рекомендують на посаду голови колгоспу «Рассвет» Глухівського району Сумської області. Цій дуже відповідальній і складній роботі вчений віддає майже вісім років життя і проявляє себе вмілим організатором, справедливим керівником та чуйною людиною. За період роботи Михайла Івановича головою колгоспу «Рассвет» збудовано механізований молочно товарний комплекс на 1200 голів, майстерню, середню школу, фельдшерсько-акушерський пункт, пошту, магазин.

У 1981 році після закінчення строку на виборній посаді голови колгоспу, Михайло Іванович продовжує свою наукову діяльність у Всесоюзному науково-дослідному інституті луб’яних культур спочатку на посаді старшого наукового співробітника, а з 1985 по 2009 рр. – завідувача відділу селекції і насінництва льону, на якій повною мірою виявились його здібності як науковця, селекціонера, керівника. З 2009 по 2011 рр. – провідний співробітник відділу селекції і насінництва льону.

Разом із льонарями-селекціонерами інституту Михайло Іванович працював над вирішенням актуальної і в той же час дуже складної проблеми поєднання у межах одного генотипу високого урожаю волокна та його якості. За результатами багаторічної практичної селекційної роботи і наукових досліджень Михайло Іванович Логінов підготував і у 2008 році успішно захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи селекції льону-довгунця на поліпшення прядивної здатності волокна та методи оцінки його якості при створенні високопродуктивних сортів».

Результатом науково-дослідної та практичної селекційної роботи стало створення Михайлом Івановичем у співавторстві з колегами 8 високопродуктивних, з високою якістю волокна сортів льону-довгунця Глухівський ювілейний, Чарівний, Глінум, Глазур, Глобус, Гладіатор, Есмань, Сіверський, що занесені до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні і широко використовуються у сільськогосподарському виробництві.

Михайло Іванович – ветеран праці. За свою плідну трудову діяльність в Інституті луб’яних культур НААН опублікував більше 150 наукових праць, отримав дев’ять авторських свідоцтв .

За наукового керівництва Михайла Івановича підготовлено і успішно захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 2011 році, після закінчення наукової діяльності у стінах Інституту луб’яних культур НААН, Михайло Іванович продовжив передавати багатий науковий та виробничий досвід молоді в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О.Довженка.

Михайлу Івановичу щиро вдячні ті, кому він надавав безкорисливу методичну допомогу, щедро ділилися своїми знаннями і багатим життєвим досвідом, а притаманні йому чесність і порядність, скромність, старанність і наполегливість були і зараз є взірцем для молодших поколінь науковців.

З нагоди ювілею М.І. Логінова надсилаємо йому найщиріші побажання міцного здоров’я, творчого довголіття від всього колективу Інституту луб’яних культур.

Колектив науковців та співробітників Інституту лубʼяних культур НААН

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур