наукові дослідження

Наукові дослідження в льонарстві та коноплярстві – 2014

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
(16–17 жовтня 2014 року)

Друковане видання

150 грн

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами науково-практичної конференції молодих вчених та вміщує статті, в яких висвітлені результати досліджень з селекції, агротехніки вирощування та переробки луб’яних і  технічних культур, а також землеробства та захисту посівів від хвороб і шкідників.

Міщенко С.В. Аспекти прояву ромбоподібної форми суцвіття у сортолінійних, лінійносортових і лінійних гібридів конопель першого покоління 3
Кривошеєва Л.М. Генетичні ресурси льону Дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН 12
Слісарчук М.В., Динник О.В., Клименко Т.Є., Пивовар Т.М. Розробка експрес-методу визначення вмісту олії в насінні при генетичному аналізі та на ранніх етапах селекції льону олійного та льону-довгунця 15
Відмідера О.С., Кандиба Н.М. Особливості формування структури насіння у рослин  льону –довгунця 19
Дубовик О.О., Дубовик В.І. Формування врожайності зерна у сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північно-східної частини Лісостепу України 24
Дуць І.З., Пахольчук Ю.В. Вплив борних добрив та біопрепаратів на урожайність льону-довгунця 27
Лук’яненко П.В., Рябченко О.П. Зміна маси стебел льону-довгунця в процесі збирання насіння за новою технологією та приготування трести 34
Верещагін І.В., Вировець В.Г., Головій О.В. Розробка способу визначення вмісту олії в насінні конопель 38
Тіхосова Г.А., Головенко Т.М., Соболев О.А. Технологія переробки льону олійного з метою створення меблевого полотна 42
Петраченко Д.О., Коропченко С.П., Лук’яненко П.В. Дослідження зчепності стебел трести льону-довгунця 47
Носов А.Г., Пашин Е.Л. Развитие машинных технологий производства однотипной пеньки и её механической модификации 52
Рудік О.Л. Оцінка сировинного потенціалу сортів льону олійного в зоні сухого Степу України 55
Москаленко Б.І. Дослідження процесу фільтрації олії з насіння луб’яних культур 61
Примаков О.А. Маркетингові комунікації як інструмент реалізації олії з льону та конопель 65
Марченко Ж.Ю. Коноплярство КНР – аналіз розвитку галузі 72
Дудукова С.В. Європейські системи підтримки льонарства та коноплярства 75
Поліщук Л.М. Аналіз напрямів інтенсифікації процесу одержання трести льону-довгунця 82
Петраченко Д.О., Головій О.В. Розвиток технічних засобів для збирання конопель 87
Марченко Ж.Ю. Тімонін Михайло Олександрович – науковець та винахідник 91
 

Ю.В. Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний редактор, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГПС НААН);

Л.М. Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора (ДСЛК ІСГПС НААН);

 С.В. Дудукова – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГПС НААН);

В.Г. Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

Р.Н. Гілязетдінов, доктор технічних наук, ТОВ «Лінен оф Десна»;

Л.М. Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ);

О.Г. Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.Б. Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

І. М. Лайко, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.І. Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ГНПУ);

І.О. Маринченко (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.Д. Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

А.А. Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

Г.А. Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування;

Л.А. Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур