Розвиток льонарства і коноплярства

Актуальні питання розвитку галузей льонарства та коноплярства

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(7 грудня 2006 р.)

Друковане видання

200 грн

У збірнику наведено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та стандартизації льону й конопель.

Мигаль М.Д., Рухленко В.М. Створення нової чоловічостерильної лінії однодомних конопель однодомні 1ОЧС 3
Онупрієнко Л.Г., Вировець В.Г. Вивчення ступеня варіювання основних селекційних ознак стебел високоволокнистих сортів конопель 8
Мигаль МД., Ступак Т.І. Сортові відмінності конопель за морфологічними ознаками проростка 14
Стребуль В.В. Мінливість урожайності соломи сортів однодомних конопель в залежності від норми висіву на різних фонах удобреності 20
Мигаль М.Д.,Конопля К.В. Форма суцвіття конопель як селекційна ознака 24
Міщенко С.В., Вировець В.Г.Вплив сумісного вирощування однодомних і дводомних сортів конопель на стабільність ознаки однодомності в аспекті еволюції статі . 31
Кнігніцька Л.П. Продуктивність льону-довгунця за різних способів обробітку грунту і удобрення в умовах Прикарпаття 39
Кулик В.М. Вплив гербщидів на бур’яни, та рослини льону при різних способах застосування. 42
Гілязетдінов Р.Н. Сучасний стан механізації збирання льону-довгунця в України та перспективи розвитку. 49
Макаєв В.І. Економічна ефективність технології одержання насіння та трести льону із застосуванням льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1 54
Василюк В.І. Класифікація і короткий аналіз факторів впливу на процес обмолоту лляного вороху 59
Дударєв І.М. Способи збереження льоносировини підвищеної вологості та засоби для їх реалізації 65
Примаков О.А., Гілязетдінов Р.Н., Коропченко С.П. Стебло конопель як сировина для використання на енергетичні цілі 70
Лук’яненко П.В., Павленко О.П. Можливості використання сепаруючої машини “Алмаз” МС-5 під час доведенні насіння конопель до посівних кондицій 74
Толмачев В.С. Особенности методов определения линейной плотности (толшины) лубоволокнистых материалов 78
Ляніна Н.П, Тіхосова Г.А., Шудрик І.В. Підвищення якості лляної сировини в процесі розстилу 93
Валько П.М., Чурсіна Л.А., Богданова О.Ф. Моделювання технологічних процесів первинної переробки луб’яних культур 86
Шудрік І.В., Тіхосова Г.А., Ляліна Н.П. Дослідження впливу біометричних показників лляної соломи на вихід лубу і його міцність 89
Рясторгуева М.И. Влияние электроимпульсной обработки на расщепление конопляного волокна 94
Дудукова С.В., Мохер Ю.В. Огляд інформаційних ресурсів мережі Інтернет з льонарства та коноплярства 97
Жуплатова О.А. Науково-літературна спадщина академіка М.М.Гришка проблем коноплярства 104
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 109
Катков А.А., Ефремов А.С. Автоматический контроль влажности льнотресты 109
Ефремов А.С., Катков А.А. Автоматизация процесса трепания льнотресты на АЛС 110
Виноградова А.Е., Ломагин БЛ., Пашин Е.Л. Прибор для определения степени вылежки льняной тресты 111
Безбабченко А.В., Бойко С.В.‚ Пашин Е.Л. Результаты производственных испытаний модернизированных трепальных барабанов для обработки льна 112
Бойко С.В.‚ Волков Д.А. Моделирование взаимодействия била с волокном (нитью) в процессе трепания льна 113
Румянцева И.А., Пашин Е.Л. Совершенствование метода оценки цвета стеблей льна в полевых условиях 115
Пашин Е.Л., Соболева ЕВ., Куликов А.В., Виноградова А.Е. Новые инструментальные методы оценки качества льна 117
Петров С.С., Дроздов В.Г. Общая структура комплекса автоматизированного контроля и управления работой технологического оборудования на предприятиях первичной обработки льноволокна 119
АННОТАЦИИ 121

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур