Луб’яні та технічні культури

Збірник наукових праць

 

Даний збірник є продовженням “Збірника наукових праць Інституту луб’яних культур УААН” та містить статті з питань селекції, насінництва, агротехніки, використання добрив, захисту від шкідників та хвороб, механізації збирання, первинної переробки й стандартизації луб’яних та технічних культур, які мають теоретичну та практичну значимість і будуть корисні для наукових співробітників, спеціалістів сільського господарства, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.
Рік заснування:2010
Проблематика:публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем льонарства та коноплярства (селекція, технологія вирощування, механізація збирання, первинна переробка, якість та економіка) та інших технічних культур.
Свідоцтво про державну реєстрацію:KB 22646-12546ПР
Періодичність:1 раз на рік
Мова видання:змішаними мовами:українська, російська
Засновник:  Інститут луб’яних культур НААН
Відповідальний редактор:Мохер Юрій Володимирович, кандидат технічних наук
Заступники відповідального редактора:   Жуплатова Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук
Відповідальний секретар:   Дудукова Світлана Володимирівна
Члени редколегії:  Вировець В.Г., д.с.-г.н.; Гілязетдінов Р.Н., д.т.н.; Горшкова Л.М, д.с.-г.н.; Жатов О.Г., д.с.-г.н.; Лайко І.М., д.с.-г.н., Кабанець В.М., к.с.-г.н., Ковальов В.Б., д.с.-г.н.; Логінов М.І., д.с.-г.н.; Мигаль М.Д, д.б.н.; Подгаєцький А.А., д.с.-г.н.; Хайліс Г.А, д.т.н.; Чурсіна Л.А., д.т.н.
Адреса редакції:   Інститут луб’яних культур НААН, 45, вул. Терещенків, м.Глухів, Сумська обл., 41400, Україна
тел.: +380 (05444) 2-21-35

Випуски

Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць. – Вип.1 (6). – Суми: "ТД "Папірус", 2011. – 170 с.
Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць. – Вип.2 (7). – Суми: Еллада, 2012. – 172 с.
Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць. – Вип.3 (8). – Суми: Еллада, 2014. – 155 с.
Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць. – Вип.4 (9). – Суми: Еллада, 2015. – 184 с.
Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць.–Вип.5 (10).–Суми: ФОП Щербина І.В., 2017. – 212 с.
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур