інновації льонарство коноплярство

Інновації у льонарстві та коноплярстві - 2015

Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції
(11–13 лютого 2015 року)

Друковане видання

150 грн

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами четвертої міжнародної науково-практичної конференції й вміщує статті та тези доповідей з проблем розвитку галузей льонарства та коноплярства у різних країнах. У представлених статтях висвітлюються питання наукового та технічного забезпечення галузей, а також розглядаються перспективи розширення сфери використання продукції льону та конопель.

Жуплатова Л.М., Маринченко І.О., Мохер Ю.В., Примаков О.А. Льонарство та коноплярство: сучасний стан і  перспективи розвитку 3
Лайко И.М., Маринченко И.А., Guo Chuning, Sun Yufeng, Han Chengwei Первые результаты совместных исследований украинских и китайских учёных в селекции ненаркотической конопли 11
Ушкаренко В.О., Рудік О.Л. Особливості анатомічної будови льону олійного за різних заходів вирощування в зоні сухого Степу України 14
Ущаповский И.В, Лемеш В.А., Богданова М.В. Интеграция традиционных и молекулярных методов селекции на культуре льна 20
Лайко И. М., Мищенко С.В., Кмец И.Л., Sun Yufeng, Pan Dongmei Сравнительная характеристика сортов украинской и китайской селекции конопли 24
Поліщук Л. М., Налобіна О.О. Результати дослідження впливу технологічної операції плющення на динаміку формування показника відокремлюваності лляної трести 28
Лайко И.М., Zofija Jankauskienė, Natalija Burbulis, Ernestas Maumevičius Перспективы выращивания конопли Cannabis sativa L. в Литве 32
Пучков Е.М., Новиков Э.В. Безбабченко А.В. Универсальная и энергосберегающая технология для переработки различных льнов в короткое и однотипное волокно 36
Кобяков С.М., Домбровська О.П. Застосування нового обладнання для підготовки короткого лляного волокна до котонізації 41
Новиков Э.В. Новые технологии конвективной сушки льносырья и разработки на их основе 47
Пашин Е.Л. Технологические основы модифиции льноволокна и сравнительная оценка свойств, получаемого из него нетканого  материала для производства биокомпозитов 54
Бобирь С.В., Кузьміна Т.О., Тернова Т.І. Оцінювання якості та придатності льоноволокна для виготовлення геотекстилю 59
Клевцов К.М. Ресурсозберігаючі технологій комплексної переробки луб´яних культур 66
Філонік І.О., Апрасюхін О.І., Нікітін М.М. Застосування нового регулятора росту Грейнактив-С при вирощуванні сільськогосподарських культур у несприятливих умовах середовища 74
Росновський М.Г., Маринченко І.О. Впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій в льонарстві та коноплярстві: історичний аспект 82
Філенко С.В. Перспективи стандартизації: використання насіння льону та конопель у якості лікарської рослинної сировини і дієтичних добавок 88
Дмитренко Т.Ф., Гноїлек Л.С., Юрченко Л.М. Споживча та технологічна якість насіння льону на шляху від поля до столу 93
Федько Л. А., Німець Д. О. Середа Л. О. Фіточай «Факір» – дієтична добавка для застосування при захворюваннях нирок та сечостатевих шляхів 98
Лук’яненко П.В., Рябченко О.П. Зміна маси стебел при використанні технологічних операцій збирання трести конопель 102
 

Ю.В. Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний редактор, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГПС НААН);

Л.М. Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора (ДСЛК ІСГПС НААН);

 С.В. Дудукова – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГПС НААН);

В.Г. Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

Р.Н. Гілязетдінов, доктор технічних наук, ТОВ «Лінен оф Десна»;

Л.М. Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ);

О.Г. Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.Б. Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

І. М. Лайко, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.І. Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ГНПУ);

І.О. Маринченко (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.Д. Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

А.А. Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

Г.А. Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування;

Л.А. Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур