Інноваційні напрями

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ В СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕТИЦІ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКИ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених
(2-4 грудня 2008р.)

Друковане видання

200 грн

У збірнику наведено результати наукових досліджень з питань селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та оцінювання якості льону й конопель.

Онупрієнко Л.Г, Вировець В.Г. Родинно-груповий добір як однин із вирішальних факторів збільшення вмісту волокна у сучасних сортів однодомних конопель 3
Міщенко С.В., Лайко І.М., Вировець В.Г., Онупрієнко Л.Г. Застосування молекулярних маркерів у селекції і генетиці конопель (за матеріалами зарубіжних наукових публікацій) 9
Рухленко В.М. Порівняльне дослідження селекційних ознак гібридів конопель F1 ЮСО-14 х Глухівські 57м і Глухівські 18 х Глухівські 57м 16
Шульга І.Л. Волоски конопель: стан вивчення і напрямки подальших досліджень 19
Вировець В.Г., Лайко І.М., Верещагін І.В. Олійність конопель, як важливий резерв господарського використання культури 24
Примаков О.А. Розробка елементів технології збирання конопель сільськогосподарськими машинами загального призначення 29
Grabowska L., Strybe M., Luwańska A. Результати селекції Cannabis stativaL. в Польше 33
Mańkowska G., Chudy M. Создание, оценка и аналіз генетических ресурсов конопли Cannabis sativa L 39
Ніконоров С.Г. Оцінка селекційного матеріалу південних конопель за господарсько цінними ознаками 43
Мостовенко О.О. Сучасні аспекти ведення селекції льону 46
Ущаповский И.В, Нгуен Чыонг Занг. Особенности создания селективных фонов in vitro для культуры льна-долгунца 49
Локоть О.Ю., Корнута Ю.П. Агроекологічна ефективність застосування комплексного препарату Альбіт при вирощуванні льону-довгунця сорту Глінум 52
Собко М.Г., Полежай О.Г. Визначення оптимального строку сівби ріпаку ярого в умовах північно-східного Лісостепу України 54
Жемчужин В.Ю. Особливості застосування бактеріальних препаратів та мікродобрив у посівах соняшнику 56
Макаєв В.І. Проблеми механізації збирання льону-довгунця в України 58
Василюк В.І. Про шляхи визначення деяких параметрів льонотеркових апаратів для обмолоту вороху 62
Кудря В.О. Технічні модульні засоби для внесення органічних добрив та дефекату в малих дозах 65
Гілязетдінов Р.Н. Розвиток первинної обробки льону-довгунця в нових економічних умовах 68
Лук’яненко П.В. Переробка трести конопель, одержаної після збирання насіння зернозбиральним комбайном 71
Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Довгополий О.М. До питання підвищення виходу довгого волокна лубоволокнистих культур 76
Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н. Економічна ефективність заходів по підвищенню виходу довгого волокна 81
Резвих Н.І., Ляліна Н.П. Аналіз фізико-механічних властивостей соломи безнаркотичних конопель сорту ЮСО-31 84
Валько П.М., Богданова О.Ф. Дослідження природи деформації луб’яної сировини 89
Клевцов К.М., Соболев О.А., Князєв О.В. Проблеми збирання та переробки стебел льону олійного 93
Горач О.О., Тіхосова Г.А., Граділь О.В. Дослідження динаміки вологопоглинання та вологовіддачі стебел льону олійного 101
Вербицький О.М. Розробка інформаційних основ керування технологічним процесом одержання трести з соломи льону та конопель 106
Тіхосова Г.А., Семенюк В.В. Зміна фізико-механічних характеристик трести під впливом обробки мікробіологічного складу 109
Бобровская И.Е, Перевозников В.Н., Кислов Е.В. Влияние сцепленности стеблей на изменение их формы в процессе формирования слоя 111
Кирильчук А.М. Визначення вмісту олії в насінні ріпаку ярого в польових умовах 115
Ващенко Ю.О., Мархай М.А., Супрун Н.П. Використання особливостей фактури текстильних матеріалів для сенсорного виховання дітей з обмеженими фізичними можливостями 118
Ожимкова Е.В., Сидоров А.И., Ущаповский И.В. Эффективная низкочастотная ультразвуковая экстракция гликанов из Linum usitatissimum 120
Головня О.М., Романюк О.В., Дейнека О.А. Обґрунтування інвестицій в льонарство 123
 

В.М.Кабанець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент – голова, Інститут луб’яних культур УААН (ІЛК УААН);

Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. голови, (ІЛК УААН); Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний секретар, (ІЛК УААН);

В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, (ІЛК УААН);

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук, (ІЛК УААН);

Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, (ІЛК УААН);

Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка;

О.Г.Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;

М.І.Логінов, доктор сільськогосподарських наук, (ІЛК УААН);

М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, професор, (ІЛК УААН);

А.А.Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, (ІЛК УААН);

Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький державний технічний університет;

Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет;

В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, (ІЛК УААН)

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур