Інноваційні напрями в сселекції, переробці та вирощуванні

Інноваційні напрями в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(2-4 грудня 2009 р.)

Друковане видання

200 грн

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції молодих вчених вміщує статті, в яких висвітлені результати досліджень із селекції, агротехніки вирощування та переробки технічних культур, а також землеробства та захисту посівів від хвороб і шкідників.

Рухленко В.М. Застосування хімічного мугагенезу в створенні селекційного матеріалу конопель 3
Шульга І.Л. Характеристика розвитку цистолітових волосків у сортів дводомних та однодомннх конопель 7
Коваленко О.А., Коваленко А,М. Динаміка накопичення азоту в росслинах конопель залежно від густоти посіву та удобрення 9
Міщенко С.В. Залежність статевої структури гібридів конопель F1 ОФМ/ПОК від сорту материнської форми 13
Герман Б.О, Вплив зміни реакції грунтового розчину на продуктивність цукрових буряків різних форм 17
Кушніренко Р. А. Визначення вмісту поживних речовин у грунті кондуктометричним способом 21
Бурик ОЛО., Чучвага ВЛ. Фузаріоз льону-довгунпя 26
Кушніренко А.Г. Метод визначення параметрів електромагнітного поля технологічного вузла установки передпосівної обробки насіння луб’яних культур 32
Примаков О.А. Моделювання технологічного процесу збирання стебел конопель 36
Макаєв ВЛ. Напрямки науково-дослідної роботи відділу механізації збирання ІЛК НААН 40
Василюк ВЛ. Аналіз апаратів для обмолоту льону 43
Нікольчук С.С., Шовкомуд О.В. Аналіз конструкцій і шляхи удосконалення машин для підбору та обертання сгрічок льону 47
Сай В.А. Дослідження втрат волокнистої частини при збиранні льону олійного зернозбиральним комбайном 51
Трибуналов М,Н., Кирдун А.А. Современнме технологии уборки льна-долгунца в республике Беларусь 53
Гераснмчук О.П. Аналіз навантажень на вітки пасу бразьного апарату 57
Москаленко БЛ., Ґілизетдінов Р.Н., Коропченко С.П., Довгополий О.М. Пресування в переробці луб’яних культур 63
Тіхосова Г,А. Особливості морфологічної будови і хімічного складу лубу льону олійного сортів півдня України 67
Чергноцзенцева К.М., Кузьміна Т.О. Розширення сировинної бази промислового комплексу України 73
Лисих А.Ю., Чурсіна Л.А. Визначення оптимальної температури процесу приготування трести зі зволоженої льоносоломи 76
Горач О.О. До питання комплексного використання льону олійного 79
Дудукова С.В, Мохер Ю.В Деякі підсумки міжнародного року натуральних волокон 83
Марченко Ж.Ю. Маркетингові дослідження галузі коноплярства у країнах Європи 89
Козуб Л.М. Особливості життєвого циклу об’єкта права інтелектуальної власності науково-технічної творчості 96 93
Лавська Н.В. Удосконалення елементів технолотії вирощування огірка в зоні Полісся 96
Анотації 100
Summary 106

В.М.Кабанець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент – відповідальний редактор, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора, Дослідна станція луб’яних культур Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Р.Н.Гілязетдінов, доктор технічних наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

О.Г.Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет; В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

М.І.Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

А.А.Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування, головний науковий співробітник;

Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур