технічні культури

Технічні культури в умовах сучасного аграрного виробництва

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
(30–31 жовтня 2013 року)

Друковане видання

150 грн

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами науково-практичної конференції молодих вчених й вміщує статті, що містять результати досліджень з селекції, агротехніки вирощування та переробки технічних і лікарських культур, а також землеробства та захисту посівів від хвороб і шкідників.

Міщенко С.В., Лайко І.М., Вировець В.Г., Кириченко Г.І. Концептуальні основи створення гетерозисних гібридів однодомних конопель3
Верещагін І.В. Вихідний селекційний матеріал у селекції конопель на олійність з відсутністю канабіноїдних сполук16
Бодян Р.С. Урожай насіння сортів національної української колекції та міжвидових гібридів льону в умовах Північно-східного Полісся України20
Йотка О.Ю., Чучвага В.І. Прояв ступеня вірулентності ізолятів гриба Fusarium oxysporum (f. lini), виділених з контрасних за стійкістю до фузаріозу сортів льону-довгунця23
Собко М.Г., Дубовик О.О. Фотосинтетична діяльність та формування врожаю сортів ячменю ярого в умовах Північно-східного Лісостепу України29
Семененко Я.Ю. Успадкування господарськоцінних ознак костриці лучної33
Мурач О.М. Вплив мікробного препарату та мікродобрив на формування симбіотичного апарату та продуктивність сої37
Калініна М.А., Шевченко Т.Л., Сивоглаз Л.М. До питання введення в культуру болиголову звичайного в умовах Лівобережного Лісостепу України43
Кубраков О.О. Продуктивність сої залежно від обробітків ґрунту та позакореневих підживлень48
Лук’яненко П.В., Рябченко О.П., Москаленко Б.І. Визначення тривалості збирання трести конопель за новою технологією54
Бойко Г.А. Перспективи одержання текстильних виробів на основі суміші волокон льну олійного з іншими волокнами60
Москаленко Б.І., Коропченко С.П., Лук’яненко П.В. Дослідження ефективності вальцевого обрушувача насіння конопель63
Петраченко Д.О. Гілязетдінов Р.Н. Вплив процесу прочісування на якість потоншення шару трести льону-довгунця65
Примаков О.А. Організація виробництва олії з насіння промислових конопель70
Головій О.В. Відмінності між поняттями «винахід» та «корисна модель»76

Ю.В. Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний редактор, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГПС НААН);

Л.М. Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора (ДСЛК ІСГПС НААН);

 С.В. Дудукова – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГПС НААН);

В.Г. Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

Р.Н. Гілязетдінов, доктор технічних наук, ТОВ «Лінен оф Десна»;

Л.М. Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ);

О.Г. Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.Б. Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

І. М. Лайко, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.І. Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ГНПУ);

І.О. Маринченко (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.Д. Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

А.А. Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

Г.А. Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування;

Л.А. Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур