Проблеми і перспективи коноплярства /України

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА ТА КОНОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(12–14 листопада 2002 р.)

Друковане видання

120 грн

У збірнику представлено наукові доповіді учасників науково-технічної конференції, присвяченій проблемам  і  перспективам розвитку галузей льонарства і коноплярства. В доповідях розглядаються питання селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки  та стандартизації льону й конопель.

Голобородько П.А., Ситник В.П. Наукове забезпечення розвитку галузі льонарства: основні здобутки та перспективи 3
Логинов М.И., Козуб Л.Н.. Состояние и перспективы селекции льна-долгунца 11
Кандиба Н.М. Комбінаційна    здатність   сортів   льону-довгунця   за   елементами  продуктивності   волокна 14
Динник О.В. Генетичний і селекційний потенціал сортів   льону-довгунця 17
Лісовий О.Б. Удосконалення методики формування вихідної маточної  еліти льону-довгунця 19
Мостовенко О.О.  Сорти льону в Житомирській області 23
Солодушко В.П. Селекційна характеристика морфологічних та господарських ознак південних конопель 26
Лайко И.М. Эффективность управления процессами зацветания в популяции однодомной конопли 33
Сорока С.В. Негативний вплив чужезапилення на збереження    типовості  сортами однодомних конопель 38
Карпець І.П., Кикоть С.М. Залежність урожаю конопель від способів та доз мінеральних добрив  44
Лістровий І.П.  Мінливість урожайності соломи сортів однодомних конопель під впливом умов вирощування 46
Лук’яненко П.В. Аналіз технологій збирання насіннєвих конопель, пошук,  та результати  досліджень 48
Макаєв В.І. Якість насіння льону  при збиранні за роздільною технологією 60
Коропченко С.П. До питання вивчення технології одержання лубу конопель у вигляді однорідної маси 63
Рябченко А.П. Исследование и разработка технологических приемов слоеформирования льнотресты в целях повышения эффективности ее переработки 69
Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н. Роль підбору оптимальних режимів при виділенні довгого волокна льону 71
Бабич Ю.А. Аналіз конструкційних особливостей затискних транспортуючих конвеєрів тіпальних машин в первинній переробці льону 75
Мохер Ю.В. Порівняння методик технологічної оцінки соломи льону 83
Жуплатова Л.М. Вплив способів виділення   волокон конопель первинного та вторинного походження на їх якість 88

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур