Нові наукові дослідження

Нові наукові дослідження в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(8-10 грудня 2010 р.)

Друковане видання

180 грн

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції молодих вчених вміщує статті, в яких висвітлені результати досліджень з селекції, агротехніки вирощування та переробки технічних культур, а також землеробства та захисту посівів від хвороб і шкідників.

Лайко І.М., Міщенко С.В., Кириченко Г.І . Онупрієнко Л.Г. Перспективи сепекціі’ на підвищення біомаси роспин конопепь 3
Шупьга І. Л Відмінності сортів конопель за цистопітовими вопосками як ідентифікаційні ознаки 8
Бурик 0 Ю., Чучвага В.І. Методичні аспекти фітопатологічної оцінки льону-довгунця в сепекції на стійкість до фузаріозу 10
Кривошеєва Л М., Бодян Р.С. Порівняльна оцінка колекційних сортозразків льону за урожаєм насіння 15
Верещагін І. В., Вировець В.Г., Лайко І.М. Селекція на збільшення вмісту олії у насінні технічних культур 19
Гнітецька Н.В. Продуктивність міжвидових гібридів картоплі 36
Горбась С.М. Прояв умісту крохмалю серед потомства міжвидових гібридів в картоплі 43
Коваленко В М. Прояв продуктивності в ранніх, середньоранніх сортів картоплі при вирощуванні в різних умовах 50
Коваленко О А., Коваленко О.М. Водоспоживання посівів конопепь запежно від умов вирощування в південному степу Україні 57
Коваленко О.Л., Коваленко О.А. Картопля – другий хліб 62
Штанько І.П. Селекція хмелю на підвищення адаптивного потенціалу сортів в умовах змін клімату 64
Скляренко Ю.І. Використання ріпаку та продуктів його переробки годівлі сільськогосподарських тварин та птиці 67
Мостовенко О.О. Вппив погодних умов на кореляційні зв’язки продуктивності та якості насіння різних типів льону 72
Семеній О.Г. Вплив системи удобрення на урожай і якість насіння льону-довгунця 77
Панасенко О О. Гіриродний мутагенез як фактор ефективності насінництва тонконогу лучого (poa pratensis) 83
Соколовська О. Г. Дослідження інтенсивності дихання дрібнонасіннєвих купьтур 86
Черников В,Г., Романенко В.Ю. Условие подъема лент льонотресты пальцами подбирающего барабана 92
Шовкомуд О В.. Напобіча О.В. Теоретичний аналіз навантажень на ланки притискаючого устакування 96
Сепезньов Д Е . Напобіна О. О. Резупьтати експериментальних досліджень властивостей насіннєвих коробочок льону-довгунця 104
Коропченко С. П. До пиання одержання тепло-звукоізоляційних плит із костриці луб’яних культур 109
Москаленко Б. І . Гілязетдінов Р.Н. Етапи розвитку процесу виділення довгого волокна льону-довгунця 112
Примаков О. А. Дослідження процесу сушіння насіння льону-довгунця відновлювальними видами палива 117

В.М.Кабанець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент – відповідальний редактор, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора, Дослідна станція луб’яних культур Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Р.Н.Гілязетдінов, доктор технічних наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

О.Г.Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет; В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

М.І.Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

А.А.Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування, головний науковий співробітник;

Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур