В селекції, генетиці, технології збирання та стандартизіції

НОВЕ В СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕТИЦІ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(18 листопада 2003 р.)

Друковане видання

150 грн

Викладено наукові аспекти і результати досліджень з генетики, селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та стандартизації льону й конопель.

Вировець В.Г., Лайко І.М., Ситник В.П., Щербаиь І.І., Кириченко Г.І. Зміна співвідношення за статевими типами в однодомних коноплях ‚в процесі селекції 3
Дрозд О.М., Мирончук В.П. Урожайність та якість продукції льону-довгунця і олійного залежно від способів сівби й доз мінеральнихдобрив 9
Лісовий О.Б., Динник О.В Ігнатенко Н.С. Засоби підвищення ефективності селекційної і насінницької роботи з льоном-довгунцем. 11
Коваленко О.А. Адоптація сучасних сортів конопель до умов південного 14
Кандиба Н.М. Мінливість та успадкування технічної довжини стебла при діалельних схрещуваннях різних сортів льону-довгунця 18
Мигаль М.Д., Вакуленко К.В.. Ступак Т.І. Мінливість форми і структури суцвіття конопель 23
Мигаль М.Д.‚Ситник‚ В.П.,Рухленко В.М. Зміна ознак рослин конопель під впливом 35
Вакуленко К.В. Особливості розвитку й будови насіння конопель та їх зв’язок із 44
Рухленко В.М. Вплив хімічних факторів на зміну статі конопель 55
Ступак Т.І. Нові підходи до створення сучасних охороноздатних сортів конопель 61
Бабич С.С., Ткачева Т.М. Круглый Д.Г. Программированная технология получения льноволокна целевого назначения 66
Богданова О.Ф. Використання луб’яних волокон для одержання волокнистого напівфабрикату 72
Березовський Ю.В., Ляпіна Н.П., Синіцина А.С. Консервування луб’яних культур 75
Клевцов К.Н. Влияние параметров механического режима работы барабанных трепальных секций на качественные характеристики волокна 77
Кузьміна Т.О. Проблеми одержання та подальшого використання льоноволокна поглибленої переробки 82
Путінцева С.В., Богданов С.М. Вивчення можливостівикористання відходів 88
Тіхосова Г.А., Коб’яков С.М. Одержання однотипної льонотрести розстиланням за новою технологією 91
Агеев С.М., Мостовой А.А. К определению зональной производительности екструдера 95
Вербицький О.М. Пошук оптимального варіанту одержання однотипноїтрести на льонищі .. 100
Швороб Г.М. Кластеризація як засіб до відродження коноппярства в Україні 104
Тисов П.В, Разин С.Н., Пашин Е.Л. Пути повышения производительности модификатора 107
Виноградова А.Е.‚ Ломагин В.Н.‚ Пашин Е.Л. Определение цветовых характеристик волокна при. определении качества ляняной тресты 109
Безбобченко А.В., Пашин Е.Л. О причинах образования волокнистых отходов при обработке льна на малогабаритном оборудовании 113
Макаєв В.І., Логінов М.І., Харьков В.І. Визначення періоду збирання льону-довгунця сорту Чарівний за роздільною технологією 117
МоскаленкоБ.І. Способи підбору оптимальних режимів обробки трести льону 120
Гилязетдинов Р.Н. Исследования по уборке и переработке льна и конопли 123
Логінов М.І., Чучвага В.І., Муковоз В.Ю., Кандиба Н.М. Сорт льону-довгунцю чарівний (Метод створення і характеристика) 131
Лук’яненко П.В.‚ Рябченко 0.П. Дослідження процесу обмолоту вороху конопель на молотарці-віялці МВ-2‚5 134
Павленко А.П., Гипязетдинов Р.Н. Поисковые исследования по очесу семенной конопли 139
Гридякін В.О. Теоретичні основи розрахунку оптимальних параметрів руху трикутних частинок на відрубуючій поверхні. 141
Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Баранник В.Г.‚ Хилєвич В.С. Економічний аналіз технологій збирання та переробки насіннєвих конопель 144
Толмачев В.С. Современный подход к оценке цвета льняного волокна 147
 

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур