розвиток лікарських культур

Актуальні питання розвитку технічних та лікарських культур

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
(6–8 грудня 2011 року)

Друковане видання

180 грн

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами науково-практичної конференції молодих вчених й вміщує статті та тези доповідей, в якмх висвітлені результати досліджень з селекції, агротехніки вирощування та переробки технічних і лікарських культур, а також землеробства та захисту посівів від хвороб і шкідників.

Передмова 5
Міщенко С.В., Лайко І.М., Вировець В.Г. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ НА ЗМІНУ БІОЛОГІЧНИХ І СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ОДНОДОМНИХ КОНОПЕЛЬ 6
Верещагін І. В., Вировець В.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СОРТІВ НЕНАРКОТИЧНИХ КОНОПЕЛЬ ЗА ЖИРНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ ОЛІ 13
Головаш Л.М., Роговий О.Ю. ЗБЕРЕЖЕННЯ EX-SITU КОЛЕКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 18
Бурик О.Ю., Чучвага В.І.ВПЛИВ ДОБОРУ ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОГО НАСІННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ФУЗАРІОЗУ 23
Бодян Р.С. ПОРІВНЯЛЬНАОЦІНКАСОРТІВТАПІДВИДІВЛЬОНУ ЗА УРОЖАЄМ НАСІННЯ ТА СОЛОМИ ВЕКОЛОГІЧНОМУ ВИПРОБУВАННІ 28
Махова Т.В.ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 32
КабанецьВ.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ 37
Швачка О.В. ВПЛИВ РІЗНИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ БАЙДА, НАДІЙНИЙ, СУЛА 41
Меженная Н.А., Семенова Е.Ф. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕНОФАЗ ВИДОВ И ФОРМ ЛЬНА В СРЕДНЕВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 46
Бойко К.Я., Поляков О.І.УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ СОНЯШНИКУ ГІБРИДА СТЕПОВИЙ (ПОЛЬОТ) В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН 51
Богданова А.С., Горшкова Л.М.ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИДІЛЕННЯ У РОСЛИН 55
Дащенко А.В., Дуніч А.А., Міщенко Л.Т.МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОНУ, ІНТРОДУКОВАНОГО В УКРАЇНІ 60
Колосович М.П.ПІДСУМКИ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З АСТРАГАЛОМ ШЕРСТИСТОКВІТКОВИМ 66
Куценко Н.І., Куценко О.М. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ДСЛР ІЛК ФФС НААН 71
Приведенюк Н.В., Приведенюк В.М., Шевчук Н.М.УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОЗАХОДІВ КУЛЬТИВУВАННЯ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ В УМОВАХ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ 76
Порада О.А., Шевченко Т.Л.ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА СЕЗОННИЙ РИТМ РОЗВИТКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 81
Глущенко Л.А, Шевченко Т.Л ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАТУРАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІНТРОДУЦЕНТІВ 87
Дзюбаненко Н.І., Губаньов О.Г., Горошко  В.В., Сірік О.М. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ (TARAXACUM OFFICINALE WEB.) 92
Білик В.В. ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 96
Мельничук Р.В., Куценко Н. І.РІЗНОМАНІТТЯ ЗРАЗКІВ НАГІДОК КОЛЕКЦІЇ ДСЛР ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ 99
Федько Р.М. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ’Я 105
Мірошниченко Г.В.ІНТРОДУКЦІЯ ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ ВИДІВ РОСЛИН В УМОВАХ КРАЙНЬОГО ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ 109
Лук’яненко П.В., Рябченко О.П.АНАЛІЗ НАСІННЄВОЇ МАСИ КОНОПЕЛЬ, ЗІБРАНОЇ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИМ КОМБАЙНОМ CASE-8010, ДО ТА ПІСЛЯ ЇЇ ПЕРВИННОГО ОЧИЩЕННЯ 113
Петраченко Д.О., Гілязетдінов Р.Н.ДО ПИТАННЯ ПРОЧІСУВАННЯ ЛЬОНОТРЕСТИ ПЕРЕД МЕХАНІЧНОЮ ОБРОБКОЮ 117
Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н.ВИКОРИСТАННЯ КОСТРИЦІ ЛЬОНУ ЯК ПАЛИВО 122
Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н.ХАРЧОВИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 127
Кушнарьов С.А., Співак О.ВДОСКАНАЛЕННЯЯ СИСТЕМИ ОБМОЛОТУ НАСІННЯ ЛЬОНУ 132
Чеботарев В.П., Изоитко В.М., Лукомский А.Е., Бобровская И.Е. ПРОКЛАДКА ШПАГАТА В РУЛОНАХ ЛЬНА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 136
Чеботарев В.П., Лойко С.Ф., Старосотников С.В., Кирдун А.А. АГРЕГАТ ДЛЯ СЕВА ЛЬНА ПОЛОСОВЫМ СПОСОБОМ 143
Тіхосова Г.А., Бойко Г.А., Гарькава А.В РОЗПОДІЛ ЛУБУ В СТЕБЛАХ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 146
Примаков О.А., Маринченко І.О. Маркетингові дослідження розвитку галузі льонарства в Україні 148
Приймачук Т.Ю., Ратошнюк Т.М., Штанько Т.А., Сітнікова Т.Ю. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГАЛУЗІ ЛЬОНАРСТВА НА ЖИТОМИРЩИНІ 154
Федько Л.А., Глущенко Л.А., Німець Д.О., Рак О.В.АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ 161
Мохер Ю.В., Дудукова С.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ 165
 

В.М.Кабанець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент – відповідальний редактор, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора, Дослідна станція луб’яних культур Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Р.Н.Гілязетдінов, доктор технічних наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

О.Г.Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет; В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

М.І.Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

А.А.Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН);

Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування, головний науковий співробітник;

Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур