ІНЦУХТ І ГЕТЕРОЗИС КОНОПЕЛЬ

Мигаль М. Д., Міщенко С. В., Лайко І. М. Інцухт і гетерозис конопель: монографія. Суми: ФОП Щербина І.В., 2020. 146 с.

Анотація

Монографія присвячена питанню, пов’язаному зі штучно спорідненим розмноженням конопель як методом створення нового селекційно-генетичного матеріалу. Інтерес до цієї теми викликаний біологічними особливостями культури, яка, крім багатьох цінних господарських властивостей, характеризується такими специфічними ознаками, як мінливість статевих типів та вмістом канабіноїдів. На основі експериментального самозапилення індивідуальних рослин матірки дводомних конопель та самозапилення потомства парних схрещувань матірки і плосконі надається можливість одержати нормально розвинені однодомні рослини – принципово нового вихідного матеріалу. Самозапилення індивідуальних однодомних рослин конопель забезпечує стабілізацію ознаки однодомності та елімінацію канабіноїдів, що доцільно використовувати як при створенні нових сортів, так і з метою оновлення існуючих сортів однодомних конопель. Вказується на різний ступінь гетерозисного ефекту міжсортових, сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів. Описано численні біологічні особливості впливу інцухту на прояв селекційних ознак, які мають теоретичне і практичне значення. Зокрема виявлено мутації, що знайшли застосування в селекції, установлено особливості прояву поліембріонії, карликовості рослин, рослин з неспадковими ознаками (морфозами) та інших явищ. Книга корисна для селекціонерів, генетиків і насіннєводів конопель, а також для науковців, зацікавлених у розширенні своїх знань з питань біології конопель.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур