ПРОМИСЛОВІ КОНОПЛІ. ЗБИРАННЯ ТА ПЕРВИННА ПЕРЕРОБКА

Коропченко С.П., Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Примаков О.А. Промислові коноплі. Збирання та первинна переробка : монографія. Харків: ФОП Бровін О.В., 2024. 92 с.
ISBN 978-617-8238-47-6

За останні роки вітчизняні як сільгоспвиробники, так і переробні підприємства через низку суб’єктивних і об’єктивних обставин все більше уваги звертають на виробництво продукції на основі конопляної сировини. У зв’язку цим все частіше порушуються питання розділення конопляного стебла на волокно і кострицю, тобто організації первинної переробки.
Певні труднощі пов’язані з тим, що у 1990-і роки коноплі, у тому числі й промислові, віднесено до небезпечних наркотиків, а їх вирощування стало ліцензованим видом діяльності. Це внесло додаткові як організаційні вимоги до вирощування конопель, так і фінансові видатки. Ці ключові фактори обумовили поступовий занепад коноплярства. На сьогодні залишились лічені спеціалісти, які обізнані з технологіями вирощування, збирання й перероблення конопель, а також відсутня підготовка спеціалістів-коноплярів у навчальних закладах. Крім того, все чіткіше простежуються зміни в загальних підходах до організації вітчизняної переробки конопель, де акцент робиться на малих сільськогосподарських підприємствах, а не потужних коноплезаводах.
У той же час в Україні функціонує Інститут луб’яних культур НААН, у якому накопичено унікальний багаторічний досвід (більше 90 років) роботи з коноплями за різними напрямами. Дана монографія є узагальненням знань у сфері первинної переробки конопель і слугує першоосновою до розуміння технологічних процесів, пов’язаних з ефективним виділенням волокна. Книга призвана надати читачам теоретичні знання про конопляну волокнисту сировину, основні процеси її переробки, ефективні механічні дії відділення волокна від костриці та методи випробування сировини і продукції.

Автори

ЗМІСТ

ВСТУП

6

1. НОРМАТИВНА БАЗА У КОНОПЛЯРСТВІ

9

2. СТЕБЛО КОНОПЕЛЬ, ЯК ОБ’ЄКТ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

15

2.1. Анатомічна будова луб’яної рослини

15

2.2. Морфологічні ознаки стебел

20

2.3. Міцність і пружність стебел та їхніх компонентів

22

2.3. Міцність і пружність стебел та їхніх компонентів

22

2.4. Хімічний склад стебел

24

2.5. Сила зв’язку волокна з деревиною

26

2.6. Жорсткість і гнучкість

27

2.7. Вплив вологості на механічні властивості

28

2.8. Основні механічні впливи на оброблювану сировину

28

2.8.1. Розтягнення

29

2.8.2. Поздовжнє стиснення

30

2.8.3. Поперечне стиснення

30

2.8.4. Вигин-злам стебел

32

2.8.5. Відрив волокнистого шару від деревини

33

2.8.6. Кручення

33

3. КОНОПЛЯНА СИРОВИНА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

34

3.1. Різновиди конопляної сировини

34

3.2. Строки збирання

35

3.3. Технології збирання конопляної сировини

37

3.3.1. Збирання насіння

39

3.3.2. Збирання стеблостою

34

3.3.2.1. Осіння технологія збирання стебел конопель

34

3.3.2.2. Весняне збирання стебел конопель

46

3.4. Загальна характеристика пакунків, одержаних в процесі збирання

47

3.4.1. Рулони

47

3.4.2. Тюки

50

3.5. Приготування трести конопель

51

3.5.1. Біологічні способи приготування трести

52

3.5.2. Хімічна обробка стебел

53

3.5.3. Росяне мочіння (розстилання)

54

3.5.4. Одержання трести за весняною технологією збирання

57

4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОНОПЛЯНОЇ СИРОВИНИ

60

4.1. Основні підходи до проведення випробувань

61

4.2. Відбирання зразків соломи та трести для лабораторного аналізу

62

4.3. Основні показники, що контролюються в процесі заготівлі сировини

63

4.4. Методи й лабораторні прилади для визначення якості конопляної сировини

67

4.4.1. Середня довжина стебел

67

4.4.2. Діаметр стебел

67

4.4.3. Вміст лубу та волокна у стеблах

68

4.4.4. Визначення міцності волокна

69

4.4.5. Визначення міцності коротких і сплутаних волокон у вигляді скрученої стрічки

70

4.4.6. Визначення розривного навантаження скрученої стрічки з короткого волокна

72

4.4.7. Визначення оброблюваності трести

73

4.4.8. Визначення вмісту костриці

73

4.4.9. Визначення масової частки костриці та смітних домішок у короткому волокні на приладі ПКП-1

74

4.4.10. Визначення масової частки лапи та ликоподібних прядок.

75

4.4.11. Лінійна щільність

76

5. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ОДЕРЖАНОЇ З КОНОПЛЯНОЇ СИРОВИНИ

77

5.1. Напрями використання конопляної продукції

77

5.2. Економічне обґрунтування одержання конопляної сировини

83

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

83

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур