СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОНОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ: КОН’ЮНКТУРА РИНКУ, НАПРЯМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Олег Примаков

References:

1. Коноплі: монографія / В.Г.Вировець та ін. ; під ред. М.Д. Мигаля, В.М. Кабанця. Суми: Видавничий будинок “Еллада”, 2011. 384 с.
2. Примаков О.А. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів технічних засобів для збирання стебел конопель: дис. … канд. тех. наук: 29.03.11. Глеваха-Глухів, 2011. 189 с.
3. Коропченко С.П., Примаков О.А. Коноплеводство Украины: опыт, достижения, перспективы. Наше сельское хозяйство. Агрономия. Минск, 2017. Вып. 23. С. 46 51.
4. Коноплеводство ; под ред. А. С. Хренникова, Я. С. Толлочко. М. : Сельхозгиз, 1953. 448 с.
5. Ніколас Мартін. Новий старт: ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків. Made for minds. URL: https://www.dw.com/uk/новий-старт-оон-виключила-канабіс-зі-списку-небезпечних-наркотиків/a-55811805 (дата звернення: 05.07.2021).
6. Сова Н.А. Технологія комплексної переробки насіння промислових конопель : дис. …канд. техн. наук : 05.18.02. Херсон, 2019. 330 с.
7. Сова Н. А., Луценко М. В., Корчмарьова А. В., Андрусевич К. В. Хімічний склад органічного і конверсійного насіння ненаркотичних конопель. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасників ѴІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 23 – 25 трав. 2018 р.) Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2018. 605 с.
8. Сова Н. А., Луценко М. В., Вертецький О. В. Характеристика олії з насіння ненаркотичних конопель. Інноваційний розвиток харчової індустрії : зб. наук. праць за 204 матер. Ѵ міжна. наук.-практ. конф. (м.Київ, 14 груд. 2017 р). К.: Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2017. 163 с.
9. Пахомова О. Н. Перспективность использования жмыхов и шротов масличных культур для повышения пищевой и биологической ценности продуктов 206 питания. Альманах «Научные записки Орел ГИЭТ». 2011. №1 (4).
10. Примаков О., Петраченко Д. Харчі з конопель. Журнал “The Ukrainian Farmer”. 2017. № 7 (91). С. 66 – 71.
11. Сова Н. А., Луценко М. В., Терещенко Т. В. Дослідження технологічних властивостей обрушеного насіння промислових конопель. Аграрна наука та освіта в ХХІ столітті: проблеми, перспективи та інновації : зб. наук. праць (м. Ніжин, 17 – 18 трав. 2018 р.). 2018. №9. С. 248 – 253.
12. Примаков О. А., Гілязетдінов Р. Н., Коропченко С. П. Аналіз енергетичних властивостей конопляної сировини. Технічні культури : нові дослідження та перспективи розвитку галузей : зб. наук. праць за матер. наук.-техн. конф. мол. вчених. Суми : “Ноте бене“, 2008 С. 77 – 82.
13. Примаков О. А. Використання стебел конопель на енергетичні цілі. Механізація та електрифікація сільського господарства: зб. наук. ст. Глеваха, 2008. Вип. 92. С. 319 – 324.
14. Примаков О. А., Гілязетдінов Р. Н., Коропченко С. П. Стебло конопель як сировина для використання на енергетичні цілі. Актуальні питання розвитку галузей льонарства та коноплярства: зб. наук. праць за матер. наук.-техн. конф. мол. вчених. Суми : “Ноте бене“, 2007 С. 70 – 73.
15. Castleman T. Hemp Biomass for Energy. Toronto, 2006. 200 р.
16. Примаков О.А. Аналіз деревинної частини стебел конопель як наповнювача для виробництва будівельних блоків. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. праць. Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2017. Вип. 5 (10). С. 192 – 196.
17. Примаков О.А., Маринченко І.О. Паливо з конопель: переваги та особливості виробництва. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. праць. Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2014. Вип. 3 (8). С. 139 – 144.
18. Чим хороша тканина з конопель – основні переваги. Ub.ua. URL: https://hempfabric.ub.ua/analitic/27862-chim-horosha-tkanina-z-konopel–osnovni-perevagi.html (дата звернення: 20.05.2021).
19. Біокомпозити на конопляній основі. Hempmarket. URL: https://www.hempmarket.org.ua/uk/biokompozity-na-konopljanoj-osnove (дата звернення: 01.09.2021).
20. Пластик з конопель може змінити обличчя світу. Блог-Cannabis. URL: https://uk.cannabis-mag.com/le-plastique-de-chanvre-peut-changer-le-monde/ (дата звернення: 14.09.2021).
21. Конопля в автомобильной промышленности – новые возможности для устойчивого развития. Технічні коноплі в Україні. URL: https://tku.org.ua/ru/news/konoplya-v-avtomobilnoy-promyshlennosti-novye-vozmozhnosti-dlya-ustoychivogo-razvitiya (дата звернення: 28.11.2021).
22. Оксана Колосовська. Порох для набоїв з українських конопель не має аналогів у світі. ar25.org. URL: https://www.ar25.org/article/poroh-dlya-naboyiv-z-ukrayinskyh-konopel-ne-maye-analogiv-u-sviti.html (дата звернення: 25.12.2021).
23. Єфіменко А. Виготовлення нітрат целюлозного пороху на основі швидковідновлюваної природної сировини. Інновації у коноплярстві – 2020: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (26 – 28 серп. 2020 р.). Суми: ФОП «Щербина І.В., 2021. С. 192 – 197.
24. European industrial hemp association. URL: https://eiha.org/ (дата звернення 01.02.2022).
25. Примаков О. Конопляні обрії. Журнал “The Ukrainian Farmer”. 2019. № 1 (109). С. 78 – 80.
26. TM Devohome. URL: https://devohome.com.ua/uk (дата звернення 01.02.2022).
27. Фабрика Сумикамволь. URL: https://www.fabrika.sumy.ua/ (дата звернення 25.01.2022).
28. Маринченко І., Примаков О. Конопляна диверсифікація. Журнал “The Ukrainian Farmer”. 2014. № 12 (60). С. 58 – 60.
29. Примаков О., Коропченко С. Конопляний бізнес. Журнал “The Ukrainian Farmer”. 2017. № 11 (95). С. 55 – 58.
30. Примаков О.А. Сучасне коноплярство: особливості, ефективність, перспективи. Журнал «Агро Еліта». 2018. № 4 (63). С. 24 – 26.
31. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. URL: https://www.dls.gov.ua/ (дата звернення: 08.02.2022).
32. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII : станом на 01.01.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text (дата звернення: 01.02.2022).
33. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР : станом на 05.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.02.2022).
34. Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В. Стандартизація у галузі коноплярства: стан та перспективи. Луб’яні та технічні культури :зб. наук. праць]. Суми : Видавничий будинок «Еллада», 2012. Вип. 2 (7). С. 156 – 163.
35. Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В. Нормативно-правове регулювання галузі коноплярства. Перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 15-17 вер. 2021 р.). Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 46 – -49.
36. Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, […]: Постанова Каб. Міністрів України від 06.04.2016 р. № 282-2016-п : станом на 10.12.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#n11 (дата звернення: 01.02.2022).
37. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 800-2012-п : станом на 06.09.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2012-%D0%BF#Text (дата звернення: 06.02.2022).
38. Ініційовано зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Ваше здоров’я. URL: https://www.vz.kiev.ua/initsijovano-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-narkotychni-zasoby-psyhotropni-rechovyny-i-prekursory/ (дата звернення: 20.11.2021).
39. О наркотических средствах и психотропных веществах: Закон РФ від 10.12.1997 р. № N 177-ФЗ : станом на 08.12.2020 р. URL: https://docs.cntd.ru/document/9056021 (дата звернення: 11.12.2021).
40. Cannabis legalization in Canada. Alberta. URL: https://www.alberta.ca/cannabis-legalization-in-canada.aspx (date of access: 25.01.2022).
41. Hemp is now legal. That’s huge for the CBD industry. Vox. URL: https://hta.ua/dijalnist/analitika/suchasnij-stan-vikoristannja-spoluk-kanabisu-v-svitovij-medichnij-praktici.html#_ftn13 (date of access: 21.12.2021).
42. Products containing cannabidiol (CBD) – overview. Implementation guide by the technical platform for delimitation issues of the FOPH, the FSVO and Swissmedic. Swissmedic. URL: https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/news/mitteilungen/products-containing-cannabidiol–cbd—overview.html?fbclid=IwAR0wgm_Di1CnWQjfPHJApR4zXscXiWnfdm7TTwCV5gxC99UiW7ByBQ__4wo (date of access: 15.10.2021).
43. Усенко В.О. Сучасний стан використання сполук канабісу в світовій медичній практиці. Health technology assessment. URL: https://hta.ua/dijalnist/analitika/suchasnij-stan-vikoristannja-spoluk-kanabisu-v-svitovij-medichnij-praktici.html#_ftn15 (дата звернення: 18.02.2021).
44. Таїланд повністю легалізує коноплі, обмеживши концентрацію ТГК. Pattaya now. URL: https://pattayapeople.ru/news/marihuana-tailand-pattaya-thailand (дата звернення: 05.07.2021).

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур