КОНОПЛІ

Зміст

ПЕРЕДМОВА (М.Д.Мигаль)5
Розділ 1. СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЕЛЬ (П.А.Голобородько, В.М.Кабанець)8
Розділ 2. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАТЕВИЙ ПОЛІМОРФІЗМ (М.Д.Мигаль)15
    Екологічні типи та статеві форми15
    Морфологія17
    Анатомія33
    Статевий поліморфізм43
Розділ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ (М.Д.Мигаль, П.А.Голобородько, В.М.Кабанець)49
    Фенологічні фази49
    Температура56
    Волога57
    Умови живлення63
    Фотоперіодизм67
    Фітогормони69
Розділ 4. СЕЛЕКЦІЯ (В.Г.Вировець, І.М.Лайко, М.М.Орлов, Г.І.Кириченко)78
    Особливості методики селекції78
    Основні результати селекції89
    Однодомні коноплі – єдиний шлях до одноразового механізованого збирання105
    Створення сортів конопель, нездатних до наркотичного збудження109
    Поширення і перспективи сортів однодомних конопель української селекції118
Розділ 5. НАСІННИЦТВО (В.П.Ситник)133
    Система насінництва133
    Внутрішньогосподарський насіннєвий контроль168
    Ґрунтовий сортовий контроль169
    Польова апробація170
Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ (П.А.Голобородько, К.Я.Коротя, В.П.Ситник, В.М.Кабанець)172
    Попередники і сівозміни172
    Обробіток ґрунту178
    Система удобрення183
    Насіння, підготовка його до посіву, посів конопель194
    Догляд за посівами211
Розділ 7. ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ (В.І.Чучвага)216
    Шкідники216
    Хвороби222
    Захист посівів конопель від шкідників і хвороб225
Розділ 8. ЗБИРАННЯ (Р.Н.Гілязетдінов, В.П.Ситник)230
    Строки збирання230
    Способи механізованого збирання235
    Машини для збирання240
    Післязбиральна обробка насіння246
    Перспективні технології збирання насіннєвих посівів256
Розділ 9. ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ (Л.М.Жуплатова)275
    Мочіння стебел у водному середовищі275
    Росяне мочіння (розстилання)289
    Пропарювання296
    Вплив способів приготування трести на якість тіпаного волокна300
Розділ 10. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ОЦІНКА ЯКОСТІ СТЕБЕЛ ТА ВОЛОКНА КОНОПЕЛЬ (Ю.В.Мохер, Л.М.Жуплатова)310
    Загальні положення стандартизації та оцінки310
    Організація заготівлі сировини314
    Визначення якості конопляної волокнистої сировини323
    Методи й лабораторні прилади для визначення якості конопляної сировини324
Розділ 11. ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА КОНОПЕЛЬ В УКРАЇНІ (В.Г.Баранник, І.О.Маринченко, В.М.Кабанець)337
    Оцінка ефективності розміщення конопель337
    Енергетична оцінка напрямів вирощування конопель340
    Економічна ефективність виробництва конопель344
Додаток А361
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур