ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ТЕОРІЯ СТАТЕВОГО ПОЛІМОРФІЗМУ КОНОПЕЛЬ

Еволюційно генетична теорія статевого поліморфізму конопель

Анотація

У монографії розглядаються результати досліджень з вивчення еволюційно-генетичних особливостей статі конопель у зв'язку з вирішенням практичних питань. Установлено, що еволюційна зміна статевих форм роду Cannabis L. відбулася в такій послідовності: гермафродитні → однодомні → дводомні рослини. Виявлено складний еволюційний процес диференціації статевих типів однодомних конопель на окремі чоловічі і жіночі рослини дводомних конопель.
Ознаки статі як дводомних, так і однодомних конопель визначаються генами статевих хромосом у взаємодії з генетичними факторами аутосом, але за однієї суттєвої відмінності. Якщо у дводомних конопель ознаки статі контролюються альтернативними генами (домінантними і рецесивними), що виражається співвідношенням чоловічих і жіночих рослин у кількості, близькій 1:1, то в однодомних конопель гени статі статевих хромосом знаходяться у стані множинних алелів, що є причиною розщеплення популяції за складним співвідношенням різноманітних статевих типів. Виходячи з цього, ознаки дводомності генетично стійкі в потомстві, а ознаки однодомності нестабільні. Теоретичне значення досліджень статі конопель полягає у створенні однодомних сортів, які завдяки економічній вигоді, витісняють з виробництва дводомні сорти.
Для генетиків, селекціонерів і насіннєводів галузі коноплярства, а також широкого кола біологів, зацікавлених у підвищенні своїх знань з питань статі рослин.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур