ГЕННА ЧОЛОВІЧА СТЕРИЛЬНІСТЬ КОНОПЕЛЬ

Мигаль М.Д. Генна чоловіча стерильність конопель : монографія / Микола Дмитрович Мигаль. Суми : ФОП Щербина І.В., 2021.  91 с.

Анотація

У монографії розглядаються результати теоретичних і практичних досліджень генної чоловічої стерильності однодомних і дводомних конопель. У сортах-популяціях виявлено дві вихідні форми чоловічостерильних рослин – пилкову й інтерсексуальну. Перша форма пов’язана з блокуванням росту й розвитку бутонів чоловічих квіток, унаслідок чого пилок втрачає життєздатність або навіть зовсім не утворюється. Друга форма – наслідок аномального процесу перетворення чоловічих генеративних органів у жіночі. Жіночі квітки як однодомних рослин, так і матірки дводомних конопель розвиваються нормально і дають повноцінне насіння. Відбувається свого роду природна кастрація чоловічих квіток, що співпадає з інтересами селекціонера і генетика, позбавляючи їх від трудомісткої ручної кастрації чоловічих квіток у суцвітті однодомних рослин материнської форми при схрещуванні. Ознака чоловічої стерильності конопель передається потомству за монофакторним типом. Рослини з пилковою стерильністю поступаються фертильним рослинам за продуктивністю, а рослини з інтерсексуальною стерильністю, навпаки, перевищують. Останні зустрічаються в природі дуже рідко. Створено чоловічостерильні лінії, що використовуються при схрещуванні як компонент материнської форми без проведення ручної кастрації чоловічих квіток. Кінцевою практичною цінністю генної чоловічої стерильності конопель є гібриди, одержані на основі схрещування цих ліній з перспективними фертильними зразками батьківської форми. Для селекціонерів і генетиків галузі коноплярства, а також широкого кола науковців, зацікавлених у підвищенні своїх біологічних знань.

Зміст

Передмова

4

Розділ 1. Морфологічні ознаки чоловічостерильних рослин

6

1.1. Значення чоловічої стерильності рослин для селекції і генетики

6

1.2. Матеріал досліджень

10

1.3. Відхилення в розвитку морфологічних ознак чоловічостерильних квіток

11

1.3.1. Пилкова форма стерильності

11

1.3.2. Інтерсексуальна форма стерильності

21

Розділ 2. Анатомія й цитоембріологія чоловічої стерильності

23

2.1. Провідна система

23

2.2. Анатомія стінки пиляка

35

2.3. Мікроспорогенез

41

Розділ 3. Генетика ознаки чоловічої стерильності

51

3.1. Успадкування чоловічої стерильності однодомних конопель

51

3.2. Успадкування чоловічої стерильності дводомних конопель

55

3.3 Успадкування чоловічої стерильності гібридів

56

3.4. Стабілізація гена чоловічої стерильності ms

57

3.5. Плейотропна дія гена чоловічої стерильності ms

59

Розділ 4. Практичне використання чоловічостерильних ліній в селекції і генетиці

62

4.1. Динаміка росту і розвитку рослин

62

4.2. Продуктивність чоловічостерильної лінії

67

4.3. Напрями використання генної чоловічої стерильності

71

4.3.1. Створення чоловічостерильних ліній на основі мутантних рослин, виявлених в популяції сортів

72

4.3.2. Створення чоловічостерильних ліній на основі існуючих стерильних ліній

73

4.3.3. Створення фертильних гібридів на основі чоловічостерильних ліній

74

Висновок

76

Література

79

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур