БЕЗЗМІННЕ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ

Мигаль М. Д., Лайко І. М., Ткаченко С. М., Міщенко С. В., Лайко Г. М. Беззмінне вирощування конопель: монографія. Суми: ФОП Щербина І.В., 2021. 198 с.

Анотація

У монографії показано теоретичні і практичні особливості тривалого вирощування монокультури конопель на одному полі – з 1931 по 2017 р. На основі глибоких досліджень внесення під коноплі різних доз гною і мінеральних добрив установлено закономірності впливу їх на агрохімічні та фізико-хімічні властивості ґрунту, що в свою чергу впливає на кількісні та якісні показники коноплепродукції. Виявлено оптимальні дози добрив, які забезпечують задовільно високі врожаї стебел і волокна. Рекомендовано беззмінне вирощування (монокультуру) конопель волокнистого напряму – збирання стеблостою у фазі відцвітання рослин, оскільки ранні строки збирання надають можливості уникнути дозрівання насіння основних бур’янів та суттєво знизити ступінь пошкодження посівів шкідниками та враження хворобами порівняно зі збиранням насіннєвих конопель. Рентабельність монокультури конопель сильно залежить від вартості добрив та інших засобів виробництва. Виходячи з рентабельності, у теперішній час рекомендуються низькі дози гною та мінеральних добрив (туків). Систематичне внесення високих доз добрив економічно не вигідно, бо це призводить не тільки до значних затрат виробництва. При цьому не всі добрива використовуються рослинами, частина їх залишається в ґрунті, перетворюючись на пасивний запас поживних речовин. Актуальність даної теми полягає в тому, що вирощування монокультури конопель дає високі врожаї упродовж десятиліть, а це особливо важливо для численних невеликих фермерських господарств, які бажають вирощувати рентабельну культуру. Монографія розрахована для науковців-агрохіміків та агрономів, які вирощують не лише коноплі, але й інші сільськогосподарські культури.

Зміст

Передмова

6

РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХ ВИРОЩУВАННЯ У СІВОЗМІНІ

8

1.1. Особливості будови й функціонування вегетативних і генеративних органів

8

1.1.1. Стебло

8

1.1.2. Листки

9

1.1.3. Суцвіття і генеративні органи

10

1.1.4. Коренева система

11

1.2. Умови росту і розвитку рослин

13

1.2.1. Температура

13

1.2.2. Волога

14

1.2.3. Поживні речовини та їх значення для формування урожаю

14

1.3. Агрохімічні особливості вирощування конопель у польових сівозмінах

18

1.3.1. Місце конопель в системі сівозмін польових культур

18

1.3.2. Обробіток ґрунту

21

1.3.3. Система удобрення

24

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКУЛЬТУРИ КОНОПЕЛЬ

32

2.1. Постановка проблеми

32

2.2. Умови проведеняя досліджень

37

2.2.1. Екологічні умови

37

2.2.2. Система варіантів досліду та історична послідовність реконструкції їх

39

2.2.3. Методика проведення польових і лабораторних досліджень

42

2.2.4. Критерії агрохімічних досліджень

44

2.3. Вплив добрив на фізико-хімічні властивості ґрунту

48

2.3.1. Зміна кислотності і суми увібраних основ ґрунту

48

2.3.2. Вплив добрив на накопичення гумусу в ґрунті

61

2.3.3. Вплив добрив на агрофізичні властивості ґрунту

74

2.4. Вплив тривалості застосування добрив на родючість ґрунту

81

2.4.1. NPK як основні складові родючості ґрунту

81

2.4.2. Зміна вмісту рухомого азоту

84

2.4.3. Зміна вмісту рухомого фосфору

86

2.4.4. Зміна вмісту рухомого калію

90

2.5. Використання поживних рослин урожаями і їх баланс у ґрунті

94

2.6. Вплив вапнування ґрунту на його агрохімічні властивості

97

2.6.1. Теоретичне обґрунтування ефективності вапнування ґрунту

97

2.6.2. Зміна фізико-хімічних властивостей ґрунту

99

2.7. Вплив добрив на ріст і розвиток рослин та накопичення волокна в стеблі

106

2.8. Урожайність монокультури конопель

118

2.8.1. Урожайність за період 1931–1965 рр.

118

2.8.2. Залежність урожайності від метеорологічних умов року

131

2.8.2.1. Урожайність за період 1949–1950 рр.

132

2.8.2.2. Урожайність за період 1966–1968 рр.

135

2.8.3. Урожайність за період 1931–1992 рр.

139

2.8.4. Вплив вапнування ґрунту на врожайність за період
1949–1970 рр

142

2.8.5. Вплив дії та післядії добрив на врожайність за період
1996–2016 рр.

148

2.9. Бур’яни, шкідники, хвороби

158

2.9.1. Бур’яни

158

2.9.2. Шкідники

167

2.9.3. Хвороби

169

2.9.4. Агротехнічні прийоми боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами

170

РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З ВИРОЩУВАННЯ МОНОКУЛЬТУРИ КОНОПЕЛЬ

172

3.1. Економічна ефективність вирощування монокультури конопель

172

3.2. Обговорення результатів досліджень

176

3.3. Практичні рекомендації з вирощування монокультури конопель

186

ЛІТЕРАТУРА

190

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур