ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЗМІНА СТАТІ КОНОПЕЛЬ

Зміст

П Е Р Е Д М О В А 4
ГЛАВА 1. ОНТОГЕНЕТИЧНІ ТА ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ СТАТЕВОГО ПОЛІМОРФІЗМУ КОНОПЕПЬ 8
    Статеві типи конопель 8
    Особливості цвітіння статевих типів конопепь 12
    Аномалїв розвитку генеративних органів конопепь 20
    Еволюція й життєздатність статевих типів конопель 31
ГЛАВА2. НАПРЯМКИ Й МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ КОНОПЕПЬ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ 37
    Створення одночасно достигаючих конопель 37
    Створення однодомних конопель методом відбору 44
    Створення однодомних конопель методом гібридизації 55
    Нестабільність ознаки однодомності конопепь у потомстві 71
ГЛАВА З. ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТАТІ КОНОПЕПЬ 87
    Статеві мутанти конопель 88
    Дводомні коноплі 94
    Однодомні коноплі 110
    Гібриди конопепь 122
ГЛАВА 4. УМОВИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР ЗМІНИ СТАТІ КОНОПЕЛЬ 133
    Погодно-кліматичні та агротехнічні умови 133
    Фотоперіодизм 145
    Фізичні фактори 153
    Хімічні фактори 169
ГЛАВА 5. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ЗМІНИ СТАТІ КОНОПЕПЬ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕПЕКЦІЇ 200
ПІСЛЯМОВА 213
ОСНОВНІ СОРТИ, ЛІНІЇ ТА ФОРМИ КОНОПЕПЬ, ВИКОРИСТАНІ В МОНОГРАФІІ ЯК ОБ`ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 216
ЛІТЕРАТУРА 218
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур