інноваційні технології

Інноваційні технології і напрями наукових досліджень у льонарстві та коноплярстві

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
(12-14 лютого 2013 року)

Друковане видання

200 грн

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами третьої міжнародної науково-практичної конференції й вміщує статті та тези доповідей з проблем розвитку галузей льонарства та коноплярства у різних країнах. У представлених статтях висвітлюються питання наукового та технічного забезпечення галузей, а також розглядаються перспективи розширення сфери використання продукції льону та конопель.

Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В., Гілязетдінов Р.Н. Луб’яні культури: реалії та перспективи3
Молофеев В.Ю. Результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству и переработке льна-долгунца9
Міщенко С.В., Лайко І.М. Теоретичні аспекти створення самозапилених ліній конопель12
Мостовенко О.О. Характер мінливості загальної висоти у гібридів льону другого покоління17
Верещагін І.В. Результати селекції на збільшення вмісту олії в насінні конопель22
Гноїлек Л.С. Продуктивність насіння льону-довгунця сорту Світанок залежно від норм висіву та доз добрив25
Бурик О.Ю., Чучвага В.І. Прояв ступеня вірулентності популяцій гриба Fusarium oxysporum (f. lini), виділених з контрастних за стійкістю до фузаріозу сортів льону-довгунця29
Дуць І.З., Корнелюк Г.Я. Ефективність біопрепарату Поліміксобактерин за вирощування льону-довгунця в умовах західного Полісся33
Венгер О.В., Бовсуновська В.Є., Федорчук Н.А. Оцінка стійкості сортономерів льону до фузаріозного в’янення39
Локоть О.Ю., Корнута Ю.П., Черницький Ю.О. Інноваційні напрями біологізації елементів технології вирощування льону-довгунця44
Кулик В.М. Зниження забур’яненості страховими гербіцидами за різних способів основного обробітку ґрунту50
Рябченко О.П., Коропченко С.П., Лук’яненко П.В., Москаленко Б.І. Збирання льону-довгунця та зеленцевих посівів конопель з метою подальшої переробки на однотипне волокно55
Соколов Л.Е., Конопатов Е.А., Гришанова С.С. Анализ качества переработки новых селекционных сортов льна-долгунца в Республике Беларусь59
Паневкина М.М., Коган А.Г. Повышение качества льняной оческовой пряжи средней линейной плотности65
Соколов Л.Е., Конопатов Е.А., Посканьев В.Ю. Исследование технологического процесса переработки низкономерной тресты на куделеприготовительном агрегате70
Бойко Г.А., Тіхосова Г.А. Оцінка стебел трести льону олійного після збирання комбайном75
Налобіна О.О., Муравинець Ю.В. До визначення тиску в зонах притискання роликами верхнього пасу затискного транспортера тіпальної машини78
Петраченко Д.О., Гілязетдінов Р.Н. До питання підвищення виходу довгого волокна льону-довгунця85
Коб’яков С.М., Домбровська О.П. Видовий склад мікроорганізмів в процесі приготування штучно зволоженої сланкої льонотрести88
Приймак Т.М. Дослідження впливу умов вилежування трести льону на вміст волокна93

Шовкомуд О.В. Визначення сили руйнування стебел льону-довгунця при поперечному стиску

 

98
Семёнов А.Р., Замостоцкий Е.Г., Сергеев В.Ю., Коган А.Г. Технология получения комбинированных льносодержащих электропроводящих нитей102
Скобова Н.В., Ясинская Н.Н., Язев С.С. Технология энзимной обработки льняных изделий на  стиральном оборудовании110
Янович И.В., Дударенко Г.В., Савельев Ю.В. Пенополиуретаны на основе конопляного и льняного масел114
Трофімова О.В., Слізков А.М. Електромагнітний резонансний метод визначення структури волокнистих продуктів льонопрядильного виробництва115
Дударенко Г.В. Зеленая химия. композиционные полимерные материалы на основе лубяных культур120
Киселев Р.В., Гришанова С.С. Котонизация льняного низкосортного волокна и использование его в армированных нитях124
Москаленко Б.І., Лук’яненко П.В., Рябченко О.П. До питання одержання харчових продуктів з насіння льону та конопель128
Калінський Є.О. Аналіз стану стандартизації волокна льону олійного133
Головій О.В. Нові прилади для селекціонерів136
Лук’яненко П.В., Коропченко С.П., Рябченко О.П., Москаленко Б.І. Економічні показники збирання та переробки трести льону-довгунця на однотипне волокно139
Головенко Т.М., Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А. Перспективи відродження текстильної промисловості України142
Мєняйло-Басиста І.О. Імпортозаміщення целюлозовмісних матеріалів волокном льону олійного147
Примаков О.А. Інвестиційна привабливість конопляної галузі150
Березовський Ю.В. Аналіз механізмів формування екологічно безпечної продукції шляхом використання лляного матеріалу155
Шкурко М.П. Відміна вивізного мита на насіння льону та рижію – стимул до їх вирощування160

Р.Н. Гілязетдінов, доктор технічних наук – відповідальний редактор, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (ДСЛК ІСГПС НААН);

Л.М. Жуплатова, кандидат технічних наук – заст. відповідального редактора (ДСЛК ІСГПС НААН);

Ю.В. Мохер, кандидат технічних наук – відповідальний секретар (ДСЛК ІСГПС НААН);

В.Г. Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

Л.М. Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ);

О.Г. Жатов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

В.М. Кабанець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН;

В.Б. Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся НААН;

І. М. Лайко, доктор сільськогосподарських наук (ДСЛК ІСГПС НААН);

М.І. Логінов, доктор сільськогосподарських наук (ГНПУ);

М.Д. Мигаль, доктор біологічних наук, професор (ДСЛК ІСГПС НААН);

А.А. Подгаєцький, доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет;

Г.А. Хайліс, доктор технічних наук, професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування;

Л.А. Чурсіна, доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур