Нові дослідження та перспективи розвитку луб'яних культур

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(5 грудня 2007 р.)

Друковане видання

200 грн

У збірнику наведено результати наукових досліджень з питань селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та оцінювання якості льону й конопель.

Рухленко В.М. Вплив хіммутагенів НЕС І НМС на зміну ознак конопель сорту Глухівські 57 у потомстві М4.3
Міщенко С.В., Вировець В.Г. Основні методи і прийоми стабілізації популяцій однодомних конопель за ознакою однодомності7
Коваленко О.А. Урожайність насіння конопель залежно від агроприйомів вирощування в південному Степу13
Онупрієнко Л.Г., Вировець В.Г. Зміна якісних показників волокна сортів конопель в процесі селекційної роботи на підвищення його вмісту в стебла ..16
Стребуль В.В. Мінливість урожайності стебел сортів однодомних конопель за параметрами пластичності і стабільності19
Дмитренко Т.Ф. Вплив видів, технологій вирощування та збирання  на вихід та якість лляної олії24
Кулик В.М. Способи контролювання забур’яненості в посівах льону*26
Тараймович І.В. Конструктивні особливості засобів сепарації вороху льону  перед сушінням33
Макаєв В.І. Конструктивні особливості машин для роздільного збирання льону-довгунця38
Герасимчук О.П. Удосконалення льонобралки з урахуванням надійності її вузлів44
Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н. Аналіз зусиль в затискному транспортері49
Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Москаленко Б.І. Дослідження впливу деяких факторів на процес затискання лубоволокнистого матеріалу…53
Соколік С.П., Довжик М.Я. Дослідження конструкцій та робочих органів засобів для ущільнення рослинних матеріалів57
Рой О.О. Дослідження сортів льону олійного для двостороннього використання62
Гілязетдінов Р.Н. Сучасні тенденції розвитку технологій збирання та  первинної переробки конопель66
Лук’яненко П.В., Павленко О.П., Рябченко О.П. Обертання стрічок коно-пель: дослідження та доопрацювання конструкторської  документації на машину73
Примаков О.А., Гілязетдінов Р.Н., Коропченко С.П. Аналіз  енергетичних властивостей конопляної сировини77
Сисоєнко І.А. Моделювання інтеграційних процесів розвитку льонопереробної галузі82
Лук’яненко П.В. Результати модифікації шкали вологоміра АQUА–15”Еталон” на насіння конопель87
Головій О.В., Бонк Н.Є. Перші кроки на шляху відродження метрологічної бази льоно– та коноплепереробної  галузей92
Козуб Л.М. Об’єкти інтелектуальної власності і критерії їх охороноздатності..95
Цюкало Д.В. Інститут луб’яних культур УААН на шляху комерціалізації інтелектуальної продукції98
Дудукова С.В., Мохер Ю.В. Огляд стану коноплярства в країнах ЄС101
Жуплатова О.А. Персональні бібліографічні покажчики – засіб узагальнення  наукової  інформації108
Мешков Ю.Е. Напрями розвитку текстильної галузі України в світлі світових глобалізаційних процесів113
Анотації117

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур