Дослідження у коноплярстві та льонарстві

Нові наукові дослідження у льонарстві та коноплярстві України

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(23 листопада 2005 р.)

Друковане видання

200 грн

У збірнику наведено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та стандартизації льону й конопель.

Мигаль М.Д., Вакуленко К.В. Зміна структурних елементів насіннєвої продуктивності гібридів конопель першого покоління 3
Вировець В.Г., Міщенко С.В. Основні історичні аспекти створення  одночасно дозріваючих та однодомних конопель 14
Мигаль М.Д., Ступак ТЛ. Відмінність сортів конопель за співвідношенням статевих типів і формою суцвіття 22
Вировець В.Г., Онупрієнко Л.Г. Високий вміст волокна і механічна функція стебел конопель 30
Мигаль М.Д., Рухленко В.М. Особливості зміни ознак рослин конопель, одержаиий у результаті застосування хіммутагенів (М,) 39
Голянчук О.П., Садляк А.М. Основні мікози льону в Західному Поліссі України . 48
Кулик В.М. Гербіцидна активність препаратів та їх вплив на врожай льону-довгунця 53
Крот В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі льонарства в Чернігівській області 58
Клевцов К.І. Исследование взаимосвязи геометрических свойств и молекулярной структуры элементарных льняных волокон 62
Клап Я.А., Федак Д.П., Лебедєв О.В. Дослідження машин та технологічних процесів сепарування, сушіння і переробки лляного вороху 71
Руминцева И.А. Исследование свойств льняной тресты в рулоне 75
Мєшков Ю.Є., Кобяков С.М. Проблеми підготовки лляної сировини, аналіз процесу виробництва короткого волокна 76
Ліпський Ю.В. Поглиблення інтеграції процесів виробництва і переробки продукції льонарства 79
Примаков О.А. Вплив конструктивних особливостей бральних апаратів на стебла льону-довгунця 87
Макаєв В.І. Визначення залежності схожості від вологості коробочок у процесі природного сушіння стебел льону на стелиші 91
Безбабченко А.В. Малогабаритный мяльно-трепальный станок для переработки льняной 94
Москаленко Б.І., Гілязетдінов Р.Н. Вплив властивостей льонотрести на вихід і закостриченість довгого волокна, одержаного за новою схемою переробки льону 96
Басова Н.В. Совершенствование системы дотирования производства льносырья с учетом его качественных показателей 101
Серова Е.І. Закономерность изменения количества элементарных волокон в стеблях крапивы двудомной . 103 103
Дудукова С.В., Овсянко И.В., Мохер Ю.В. Льон-довгунець: потенційні можливості та сфера застосування 105
АІНОТАЦИИ 116

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур