Лубяні та технічні культури: зб. наук. праць. Вип.2 (7). Суми: Видавничий будинок "Еллада", 2012. 172 с.


Відомості про статтю

Стор

Кабанець В.М., Гілязетдінов Р.Н., Жуплатова Л.М. Програма наукових досліджень НААН “Лубяні культури” : основні результати 2011 року

3

СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА

13

Вировець В.Г., Лайко І. М., Кабанець В.М. Досягнення і перспективи селекції конопель на підвищення насіннєвої продуктивності

13

Мигаль М.Д., Щульга І.Л. Відмінності сортів конопель за морфологічними ознаками залозистих волосків

28

Онупрієнко Л.Г., Лайко І.М., Міщенко С.В. Особливості анатомічної будови поперечного зрізу стебел карликових рослин конопель сорту Глухівські 58

39

Вировець В.Г., Верещагін І.В. Перші кроки в селекції ненаркотичних конопель на збільшення вмісту олії

46

Кривошеєва Л.М. Колекція льону-довгунця джерело цінних ознак для селекції

52

Бурик О.Ю. Порівняльна оцінка стійкості сортів льону-довгунця до фузаріозу у природніх умовах та на штучному інфекційному фоні

59

Логінов М.І., Литвиненко А.В. Адаптивність сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження за урожайністю соломи в залежності від доз внесення мінеральних добрив

62

Мигаль М.Д., Шульга І.Л. Динаміка зміни вмісту канабіноїдів у вегетативних і генеративних органах конопель

70

Чучвага В.І., Бурик О.Ю. Імунологічне забезпечення селекції льону-довгунця на стійкість до фузаріозу в Україні

81

ЗЕМЛЕРОБСТВО

85

Логінов М.І., Литвиненко А.В. Вплив агротехнічних умов вирощування на урожайність та якість волокна сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження в зоні лівобережного Полісся України

85

Локоть О.Ю., Корнута Ю.П., Ліпський Ю.В. Біопрепарати як ефективний засіб підвищення продуктивності рослин льону-довгунця

92

Чучвага В.І., Бурик О.Ю. Вплив гербіцидів в посівах льону-довгунця на розвиток збудника фузаріозу

98

Коваленко О.А., Коваленко А.М. Водоспоживання посівів конопель залежно від умов вирощування в південному Степу України

102

Семеній О. Г. Вплив системи удобрення на урожай і якість волокна та насіння льону-довгунця

107

Бурик О.І., Чучвага В.І. Вплив чистого пару на оздоровлення ґрунту від збудника фузаріозу fusarium oxysporum f. Lini

113

Мостовенко О.О. Вплив погодних умов на кореляційні звязки продуктивності та якості насіння різних типів льону

115

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА, СТАНДАРТИЗАЦІЯ

120

Лукяненко П.В., Кабанець В.М., Гілязетдінов Р.Н., Коропченко С.П., Маринченко І.О. Досвід використання зернозбиральних комбайнів на збиранні насіннєвих конопель

120

Федорусь Ю.В. Вплив плющення насіннєвої частини стрічки льону на енергію проростання та схожість насіння льону-довгунця

131

Макаєв В.І. Скошування льону-довгунця з укладанням у валки

135

Петраченко Д.О., Гілязетдінов Р.Н. Прочісування як допоміжнаоперація при потоншенні шару льонотрести

140

Березненко М.П., Власенко В.І., Березненко С.М., Хохлова І.Я. Стан і перспективи виготовлення інноваційної продукції із конопель

145

Примаков О.А., Макаєв В.І., Довгополий О.М. Аналіз процесу висушування трести конопель у весняний період збирання

152

Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В. Стандартизація у галузі коноплярства: стан та перспективи

156

Жуплатова Л.М. Памяті  вченого П.А. Голобородька

164

Козорізенко М.П. Памяті вченого В.Г. Баранника

167