Насінництво

Насінництво промислових конопель в Україні: сфера для кооперації та основа розвитку коноплярства

Насінництво – це важлива ланка в організаційній структурі виробництва, одна із галузей сільського господарства, яка займається масовим розмноженням сортового насіння із збереженням його чистосортності, біологічних і врожайних якостей

Насінництво безпосередньо пов’язане з селекцією й реалізує її досягнення  шляхом розмноження високоврожайного насіння нових сортів і впровадження їх у виробництво. 

Отже, насінництво має  два основних  завдання:

1) розмноження високоякісного сортового насіння нових, впроваджуваних у виробництво сортів, яке задовольнить потреби виробництва;

2) збереження сортової чистоти насіння вирощуваних на виробництві сортів.

В Україні дозволено вирощувати лише сорти рослин внесених до Держаного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  України на певний період часу. 

Відповідно до Законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин» та інших нормативних документів  право виробляти та реалізувати насіння і садивний матеріал надається певним виробникам, які мають дотримуватися основних завдань насінництва. Реєстр вводиться з метою реєстрації суб’єктів насінництва і розсадництва , які мають право виробляти і реалізовувати насіння та садивний матеріал, а також здійснення контролю за дотриманням ними вимог чинного законодавства з питань насінництва і розсадництва.

Для планомірного розвитку коноплярства необхідна ефективна система насінництва, що дозволить співпрацювати селекціонерам й виробникам насіннєвого матеріалу та оперативно вирішувати нагальні науково-виробничі галузеві завдання.

У Державному реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні, на кінець 2022 року знаходились 12 сортів конопель посівних селекції Інституту луб’яних культур, а саме: Артеміда, Афіна, Вік 2020, Гармонія, Глесія, Гляна, Глухівські 51, Глухівські 85, Лірина, Медана, Миколайчик, ЮСО 31. Сортами селекції Інституту луб’яних культур у 2022 році в  Україні було засіяно більше 70 % площ посіву промислових конопель. 

Окрім сортів конопель селекції Інституту луб’яних культур в реєстрі ще зареєстровані 6 сортів селекції інших установ, але мають обмежене впровадження. При цьому слід відмітити що конкуренція щодо виробництва сортів промислових конопель в Україні зростає і в найближчі роки, напевно, зможемо спостерігати поширення нових сортів. Однак це залежатиме від багатьох суб’єктивних і об’єктивних факторів, а також державної політики у  коноплярстві та суміжних галузях. 

Найбільш поширеними на вітчизняному ринку сортами промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур є сорти Гляна, Глесія та Глухівські 51.   

Право на виробництво та продаж насіння сортів селекції Інституту луб’яних культур НААН в теперішній час, окрім самого інституту, ще є у деяких суб’єктів насінництва України, серед яких: Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН, Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕКОНА», Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІБРОВА ФАРМЗ», Фермерське господарство «Машковський і К».

На прикладі розвитку вітчизняного насінництва зернових культур ми можемо бачити, що серед суб’єктів насінництва формується тенденція до поступового скорочення частки низькоконкурентних господарських одиниць у галузі насінництва всіх регіонів України, що в підсумку змушує залишатися на ринку високопрофесійних виробників з високими вимогами щодо стандартів якості до виробництва сертифікованого насіння.

Саме таких відповідальних та сумлінних виробників сертифікованого насіннєвого матеріалу промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур сьогодні ми запрошуємо до співпраці і галузі насінництва. 

Основними завданнями співпраці наукової селекційної установи та виробника сертифікованого насіння промислових конопель повинно стати:

– впровадження ефективної системи насінництва в галузі  коноплярстві, що складається з трьох організаційних елементів –  селекційно-насінницький центр, насіннєвий завод і регіональне об’єднання виробників насіння;

– орієнтація на сортову кон’юнктуру  ринку конопель;

– впровадження кращого міжнародного досвіду у сфері насінництва.

З 1931 року, часу заснування інституту, селекціонери ІЛК НААН створили більше 60 сортів промислових конопель, зокрема:  ЮСО 31, Золотоніські 15, Гляна, Глесія, Глухівські 51 та інші. На сьогодні  створено  низку нових сортів  з  унікальними   господарськоцінними  ознаками,  використання біологічного потенціалу яких забезпечить українським товаровиробникам конкурентні переваги у різних сегментах виробництва.   Одним з таких  сортів є  сорт Артеміда. 

Олег Примаков

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур