Програма_конф23s

Програма науково-практичної конференції. 22-23.03.2023

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

22.03.2023

1 Інновації у селекції та насінництві

Лайко Ірина. Пріоритет українських вчених у розв’язанні соціальної проблеми створення ненаркотичних сортів конопель

Міщенко Сергій, Мохер Юрій. Селекція непсихотропних конопель в Інституті луб’яних культур НААН: історичні віхи, періодизація, основні досягнення

Мачульський Григорій, Пінчук. Олександр. Вплив мутагенних факторів на мінливість гібридних популяцій Solanum tuberozum L. першої бульбової репродукції за урожайністю.

Тищенко Андрій, Тищенко Олена, Пілярська Олена, Коновалова Віра. Інбридинг при створенні селекційного матеріалу люцерни.

Міщенко Сергій. Селекція конопель на стійкість до стресових абіотичних чинників.

Марченко Тетяна, Лавриненко Юрій. Напрями селекції рослин Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН.

Жупина Андрій, Сінгаєвський Андрій, Марченко Тетяна. Успадкування маси зерна колоса гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення.

Влащук Анатолій, Дробіт Олеся, Дробіт Микола. Насінництво сільськогосподарських культур в умовах кліматичних змін.

Кривошеєва Лариса. Аналіз світового досвіду з питання холодостійкості та морозостійкості сортів льону.

2 Генетичні ресурси рослин та біорізноманіття

Бичкова Юлія, Боровик Віра, Марченко Тетяна. Розширення сучасної колекції сортових ресурсів сої з метою формування генетичних ресурсів і виділення джерел цінних ознак та напрямів використання.

Корнєєва Мирослава, Андрєєва Лариса, Вакуленко Поліна. Порівняння продуктивності пилкостерильних матеріалів за походженням закріплювача стерильності для доборів при створенні простих стерильних гібридів цукрових буряків.

Солонечна Ольга, Рябчун Віктор. Врожайність колекційних зразків пшениці твердої ярої в умовах східної частини Лісостепу України.

Кириченко Ганна. Формування колекції генетичних ресурсів конопель у 1992–2022 рр.

3 Екологічно безпечні технології вирощування

Тищенко Андрій, Тищенко Олена, Пілярська Олена, Коновалова Віра, Степанов Сергій. Використання мікроорганізмів для посилення стійкості до абіотичних стресів.

Скакун Оксана, Марченко Тетяна, Пілярська Олена. Біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від обробки мікродобривами за умов зрошення.

Скакун Вадим, Марченко Тетяна, Базиленко Євгеній. Структура врожаю гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від обробки мікродобривами за умов зрошення.

Резніченко Надія, Грановська Людмила, Рой Сергій. Формування урожайності сої на зрошенні за різних систем обробітку ґрунту та сидерації.

Чучвага Василь, Кривошеєва Лариса. Методологічні аспекти селекції льону-довгунця при створенні польового інфекційного фону на антракноз.

Лайко Ганна. Залежність урожайних показників високоволокнистого сорту промислових конопель Глухівські 51 від системи удобрення за беззмінного вирощування

4 Енергоефективні технології збирання і перероблення

Лук’яненко Петро, Рябченко Олександр, Міщенко Сергій. Якісні показники зеленої маси конопель в залежності від термінів її зберігання.

Петраченко Дмитро, Коропченко Сергій. Тонкощі поняття «метод холодного пресування»

Бойко Галина, Донцова Вікторія. Формування властивостей волокон технічних конопель

Березовський Юрій, Кузьміна Тетяна, Бойко Галина, Момоток Едуард, Михайлов Іван. Інноваційні інструментарії в процесах переробки і зберігання лляної сировини.

Мохер Юрій, Жуплатова Людмила, Дудукова Світлана. До питання оцінювання конопляної трести у сучасних умовах виробництва.

5 Екологізація економіки: інструментарій та технології

Примаков Олег. Перспективи розвитку українського ринку конопель: вектор внутрішньої стратегії країни.

Рачицька Євгенія. Потенціал споживчого сегменту українського ринку льону та конопель

23.03.2023

Онлайн-мітап.  ПРОМИСЛОВІ КОНОПЛІ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Основна тематика:

1. Першопричини становлення промислових конопель рушійною силою зеленої економіки:

— створення безнаркотичної форми конопель;

— висока відповідність промислових конопель завданням сталого розвитку;

— біологічні особливості промислових конопель, які чітко виділені у сучасних сортів;

— розвиток технологій збирання і перероблення конопляної сировини. 

2. Основні тенденції сучасного розвитку коноплярства України та країн ЄС.

— статистична інформація по коноплярству;

— відмінності у законодавстві;

— особливості сортового забезпечення;

 

3. Шляхи кооперації установ України та ЄС у галузі коноплярства

Інформацію щодо проведення онлайн-мітапу буде повідомлено додатково

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур